آقای دکتر Mohammad ali Rostaminezhad

Dr. Mohammad ali Rostaminezhad

دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (304411)

33
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers