خانم دکتر zeynab karkehabadi

Dr. zeynab karkehabadi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259084)

128
66

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

  • دانشیار (11395-تاکنون )