آقای دکتر Ali Torabian

Dr. Ali Torabian

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185086)

105
87
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers