آقای دکتر Iraj Rasooli

Dr. Iraj Rasooli

استاد، دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (311519)

45
21
1
74

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers