خانم دکتر toktam hanaee

Dr. toktam hanaee

عضو هيات علمي گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (350350)

87
55
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers