ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر سید اسعد حسینی

دکتری اقلیم شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

محور تخصصی:هواشناسی

Researcher ID: (4496)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سید اسعد حسینی ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"Investigating the origin and pathways of atmospheric rivers in the world", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 142, No 1-2: 165-175دریافت فایل PDF مقاله
2"Spatio‐temporal changes of atmospheric rivers in the Middle East and North Africa region", Wiley, (2019), Vol 39, No 10: 3976-3986دریافت فایل PDF مقاله
3"Iran's precipitation analysis using synoptic modeling of major teleconnection forces (MTF)", Elsevier BV, (2019), Vol 85, No : 41-56دریافت فایل PDF مقاله
4"The prediction of spatial and temporal distribution of precipitation regime in Iran: the case of Fars province", Springer Science and Business Media LLC, (2018), Vol 4, No 2: 565-577دریافت فایل PDF مقاله
5"Investigating the effects of climate change on stream flows of Urmia Lake basin in Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2019), Vol 6, No 1: 329-339دریافت فایل PDF مقاله
6"Evaluating the impacts of climate change on the diurnal temperature range (DTR) in southeastern of Iran using the outputs of AOGCMs", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 6, No 2: 943-952دریافت فایل PDF مقاله
7"Investigation of the effect of large-scale atmospheric signals at different time lags on the autumn precipitation of Iran’s watersheds", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 13, No 18: دریافت فایل PDF مقاله
8"Statistical and synoptical analysis of China’s carbon monoxide emission and transportation using satellite images", Springer Science and Business Media LLC, (2019), Vol 6, No 1: 301-309دریافت فایل PDF مقاله
9"Comparison of the holiday climate index (HCI) and the tourism climate index (TCI) in desert regions and Makran coasts of Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2019), Vol 12, No 24: دریافت فایل PDF مقاله
10"Analysis of soil depth temperature changes in Iran according to classification of atmospheric circulation patterns", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 6, No 2: 865-877دریافت فایل PDF مقاله
11"An analysis of dieback areas of Zagros oak forests using remote sensing data case study: Lorestan oak forest, Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 6, No 2: 697-713دریافت فایل PDF مقاله
12"A new evaluation of the influence of climate change on Zagros oak forest dieback in Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 141, No 1-2: 685-697دریافت فایل PDF مقاله
13"Spatiotemporal changes of early fall and late spring frost and its trend based an daily minimum temperature in Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2021), Vol 14, No 4: دریافت فایل PDF مقاله
14"Trend and ENSO-based analysis of last spring frost and chilling in Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2021), Vol , No : دریافت فایل PDF مقاله
15"Synoptic-dynamic analysis of precipitation anomalies over Iran in different phases of ENSO", Springer Science and Business Media LLC, (2021), Vol 14, No 22: دریافت فایل PDF مقاله
16"Future projection of precipitation and temperature changes in the Middle East and North Africa (MENA) region based on CMIP6", Springer Science and Business Media LLC, (2022), Vol , No : دریافت فایل PDF مقاله

سید اسعد حسینی Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دماهای حداکثر شهرستان اردبیل با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعیهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
2دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان بر اساس عناصر اقلیمی با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی1389
3دریافت فایل PDF مقالهجایگاه ژئوپلیتیک انرژی در رقابت روسیه با غربچهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا1391
4دریافت فایل PDF مقالهامکانسنجی مناطق مساعد کاشت سیب زمینی در محیط GIS مطالعه موردی: استان کردستاناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهسنجش تناسب اراضی بمنظور کشت گلزای پائیز بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری سینوپتیکی توفانهای گردوغبار درشهرستان سنندجپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
7دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی پیشبینی سرماهای دیررس بهاره در شهرستان سقز با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه (MLP)دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
8دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی دماهای حداکثر شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییر اقلیم شهر کرمانشاه با آزمون نا پارامتری من_کندال به منظور توسعه پایدار کشاورزیدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تبخیر و تعرق مرجع و باران موثر در استان کرمانشاه به منظور توسعه کشاورزیدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
11دریافت فایل PDF مقالهپایش خشکسالی های شهرستان مریوان با استفاده از شاخص هایPNPI و Z score ،DI ،RAI ،SPIهمایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه1393
12دریافت فایل PDF مقالهررسی روند تغیرات بارش در ایستگاه سینوپتیک تکاب با استفاده از آزمون من کندالاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی شرایط آسایش انسانی در شهرستان سقز با استفاده از شاخص های زیست اقلیمیاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات دما ی بارش سالانه در نیم قرن اخیر در حوضه ابریز دریاچه ارومیهاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
15دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی دماهای حداقل شهرستان سقز با استفاده از مدل ANNsاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی وپهنه بندی مناسب جهت استفاده از انرژی باد در استان اردبیل با استفاده ازGISپنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1395
17دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سرعت های ماهانه باد با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه MLP مطالعه موردی: شهرستان خلخالپنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1395
18دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از روش های آماری چند متغیره در دوره گرم سالکنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
19دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در دوره سرد سالکنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
20دریافت فایل PDF مقالهچشم انداز تغییرات تبخیر و تعرق شهرستان سقز بر اساس ریزگردانی مدل LARS-WGکنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقلیم آسایش گردشگری در جنوب و جنوب شرق ایران با استفاده از شاخص TCI مطالعه موردی: (استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان)اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1396
22دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میزان تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکرانسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
23دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات بلندمدت بارش در شهرستان سقز با استفاده از مدل های گردش عمومی جوششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396
24دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات بارش در ایران با استفاده ازمون های آماریششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1396
25دریافت فایل PDF مقالهریزمقیاس نمایی آماری بارشهای حوضه آبریز گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم ( rcp2 . 6 - rcp4 . 5 - rcp8 . 5 ) طی سالهای 2021 -2040سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست1398
26دریافت فایل PDF مقالهریزمقیاسنمایی آماری بارشهای حوضه آبریز سیمره تحت سناریوهای تغییر اقلیمrcp2.6-rcp4.5-rcp8.5طی سالهای2021-2040دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
27دریافت فایل PDF مقالهپایش توزیع زمانی - مکانی خشکسالی های فصلی در استان ایلامچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی حوزه آبخیز دریاچه ارومیهچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
29دریافت فایل PDF مقالهچشم انداز تغییرات دماهای بیشینه در ایستگاه سینوپتیک سقز با استفاده از خروجی مدل های مختلف GCM تحت سناریوهایRCPچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات تعداد روزهای همراه با گردوغبار در ایران با استفاده از آزمون های آماریهمایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل1398
31دریافت فایل PDF مقالهچشم انداز تغییرات دمای کمینه در ایستگاه سینوپتیک سقز با استفاده از ریزمقیاس گردانی خروجی مدل های GCM تحت سناریوهای RCPهمایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل1398
32دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میزان تبخیر و تعرق در مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از روش هارگریوز سامانیهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1398
33دریافت فایل PDF مقالهپیش یابی تغییرات دما و بارش در ایستگاه سینوپتیک تهران با استفاده از 6 مدل GCMهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1398

سید اسعد حسینی Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهچشم انداز تغییرات دما با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی های مدل HadCM3دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1395
2دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و پیش بینی تغییرات بارش و دما با استفاده از مدل های GCM تحت سناریوهای واداشت تابشی در مناطق کویری. بیابانی و سواحل مکرانفصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی1397
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان مراجعه کنندگان بیماری آسم در ارتباط با پارامترهای اقلیمی شهر سنندجفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1399
4دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل سنجی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از خورشید با استفاده از منطق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبیفصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی1400
5دریافت فایل PDF مقالهپیش‎بینی تغییرات دما و بارش در دهه ۲۰۵۰ در حوزه آبخیز دریاچه ارومیهفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
6دریافت فایل PDF مقالهواکاوی و ردیابی پدیده گردوغبار در جنوب و جنوب شرق ایران با استفاده از مدل HYSPLIT و اصول سنجش ازدورتحلیل فضایی مخاطرات محیطی1397
7دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میزان رسوب حوضه رود ارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: زیرحوضه دره رود)فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1397
8دریافت فایل PDF مقالهچشم انداز تغییرات دماهای حداکثر ارومیه با استفاده از ریزگردانی آماری خروجی مدل CanESM۲فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1397

سید اسعد حسینی Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابمدل های آب و هواشناسیآذرکلک1395Persian
2کتابشبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسیآذرکلک1395Persian
3کتابمدل های هیدرولوژیکیآذرکلک1396Persian
4کتابخشکسالی (ارزیابی، آسیب پذیری)سلام سپاهان1397Persian
5کتابتغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آبهاوار1399Persian
6کتابنقش آب در بهبود وضعیت اقلیم- پارادایم جدید آبدانشگاه محقق اردبیلی1400Persian
create: 21 April 2008 - view 597

سید اسعد حسینی annual papers published chart

Contact informations

Country: ایران Province: تهران

Share

Top Keywords in سید اسعد حسینی papers

Support