آقای SAEED GHOLAMINATAJ AMIRI

SAEED GHOLAMINATAJ AMIRI

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449712)

24
6
25
5
2
3
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • موسس و مدیرعامل کانون توسعه پایدار امیرکلا (بنیاد امیر پازواریNGO)
 • مدیرعامل موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد

Conference Papers

 • غلامی نتاج امیری سعید، ما در فردای توسعه یافتگی؛ راهبردی برای توسعه ایران، همایش توسعه ایران فرصت ها و چالش ها، موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد (1397)
 • غلامی نتاج امیری سعید، ارزیابی تاثیر وقایع مربوط به انتخابات 1388 بر روند توسعه ایران، نشست تخصصی تحلیل انتخابات 1388 ، موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره (اندیشگاه) (1390)
 • غلامی نتاج امیری سعید، صنعت خودروی ایران و اقتصاد جهانی آینده پژوهی با تکیه بر نظریه بازی، همایش ایران آینده، انجمن اینده نگری ایران (1388)
 • غلامی نتاج امیری سعید، نگاهی گذرا به بایسته های کاربرد ریاضیات در علوم انسانی و اقتصاد، کارگاه پژوهشی روش تحقیق مرکز تحقیقات استراتژیک (1388)
 • غلامی نتاج امیری سعید، بررسی ابعاد نظارتی اجرای سیاست های کلی اصل 44مبتنی بر تجریه سایر کشورها، همایش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ ، سازمان بازرسی کل کشور (1387)
 • غلامی نتاج امیری سعید، دستاوردهای اقتصادی و توسعه ای کشور در 30 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همایش کارنامه انقلاب اسلامی، دفتر نمایندگی ولی فقیه دانشگاه تهران (1387)
 • غلامی نتاج امیری سعید، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی نقدی از منظر روش شناختی، همایش سرمایه اجتماعی و توسعه، دانشگاه سمنان (1387)
 • غلامی نتاج امیری سعید، قدرت تاثیر گذاری توصیه های سیاستی منتج از طرح های پژوهشی در حل معضلات اقتصادی کشور، دومین همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد (1383)
 • غلامی نتاج امیری سعید، جنبش نرم افزاری و نظریه پردازی در علوم انسانی؛ ضرورت ها و آسیب شناسی تجارب گذشته، همایش منطقه ای نهضت تولید علم و آزاد اندیشی استان کرمان (1383)
 • غلامی نتاج امیری سعید، درآمدی بر تبیین نظری چرخشهای کارکردی نقش آفرینی دولت در تاریخ اقتصادی ایران، همایش تاریخ اقتصادی ،کلید فهم ساختار و تحول در اقتصاد ایران، دانشگاه تربیت مدرس (1383)
 • غلامی نتاج امیری سعید، الگوی پیشنهادی برای ارتقاء سطح پژوهشکده های کشور ساختار موردنیاز برای اجرای راهبرد توسعه علمی کشور، کنگره راهبردهای توسعه علمی ایران (1382)
 • غلامی نتاج امیری سعید، سطح بندی ظرفیت ها و پتانسیل های صنعت فرش کشور به تفکیک استانها و تبیین نقش دولت در حمایت و پشتیبانی از آن، اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف (1382)
 • غلامی نتاج امیری سعید، نظام ارزی مناسب برای تحقق استراتژی جهش صادراتی، دومین میزگرد تخصصی نظام ارزی مناسب صادرات، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1382)
 • غلامی نتاج امیری سعید، چشم انداز و رویکرد برنامه چهارم توسعه کشور و عضویت در سازمان جهانی تجارت میز گرد راهبرد توسعه اقتصادی ج.ا.ا و عضویت در WTO فرصت ها و چالس ها، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1382)
 • غلامی نتاج امیری سعید، ماهیت تورم در اقتصاد ایران و راهکار های اثر بخش مقابله با آن، میزگرد راهکار های مقابله با تورم، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1382)
 • غلامی نتاج امیری سعید، نقش دولت در اصلاح ساختار اقتصادی جهت توسعه صادرات غیر نفتی، نهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز (1382)
 • غلامی نتاج امیری سعید، سطح بندی و اولویت بندی قابلیت ها و پتانسیل های مناطق آزاد کشور در توسعه صنایع دریایی کشور، همایش توسعه صنایع دریایی کشور (1382)
 • غلامی نتاج امیری سعید، نگرشی نوین در تدووین برنامه چهارم توسعه، جهت توانمند سازی نظام تولیدی کشور (صنعت و کشاورزی)؛مبتنی بر محدودیتهای اجرایی تجربه شده در برنامه های پیشین، همایش ارزیابی برنامه اول ، دوم ، سوم و چشم انداز برنامه چهارم – دانشگاه آزاد اسلامی (1382)
 • غلامی نتاج امیری سعید ، بی ثباتی، قاچاق و زمینه های قانونی، همایش راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق (1381)
 • غلامی نتاج امیری سعید ، امنیت اقتصادی و بوروکراسی نامحدود، همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی (1381)
 • غلامی نتاج امیری سعید، برنامه ریزی استراتژیک در بخش بازرگانی استان سمنان جهت دستیابی به هدف جهش صادراتی، همایش شناخت استعدادهای بازرگانی استان سمنان (1381)
 • غلامی نتاج امیری سعید، دسته بندی رویکردهای حاکم بر استراتژی جهش صادرات غیرنفتی در قوانین بودجه سنوات گذشته و ارائه پیشنهاداتی جهت بودجه سال 1382 کل کشور، میزگرد تخصصی ارزیابی جایگاه صادرات در بودجه، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1381)
 • غلامی نتاج امیری سعید، نقش و جایگاه بخش خصوصی و دولت در به فعلیت درآوردن استعدادهای بالقوه کهگیلویه و بویراحمد همایش استان شناسی کهگیلویه و بویر احمد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1380)
 • غلامی نتاج امیری سعید، بررسی فقر و فقرزدائی از منظر امنیتی در استان گلستان، همایش توسعه و امنیت استان گلستان (1380)

Journal Papers

 • نوبخت محمدباقر، مجیدزاده رضا، غلامی نتاج امیری سعید، ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی، مجله راهبرد (1391)
 • دکترنوبخت محمدباقر، مجیدزاده رضا، غلامی نتاج امیری سعید، بررسی مقایسه ای تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهت پیشرفت، مجله راهبرد (1391)
 • نوبخت محمدباقر، غلامی نتاج امیری سعید ، میراحسنی زهرا کارکرد الگوهای توسعه، مجله راهبرد (1390)
 • نوبخت محمدباقر، غلامی نتاج امیری سعید، مجیدزاده رضا، ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تاکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی، مجله راهبرد (1390)
 • محسنی رضا، غلامی نتاج امیری سعید آزادسازی تجاری و رشد صنعتی در ایران، پژوهشنامه بازرگانی (1384)
 • غلامی نتاج امیری سعید ، نادران الیاس ،کنکاشی در وضعیت معیشتی مناطق شهری استان مازندران " سیاهی فقر در لابلای برگهای سبزن نشریه تحقیقات اقتصادی (1379)

Researchs

Books

 • کتاب هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران، آسيب ها و چالش ها (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری) - 1399 - Persian
 • کتاب توسعه اقتصادی بومی (فراسخن) - 1396 - Persian
 • طرح پژوهشی اندیشه بالندگی (بانک اطلاعات آراء و نظرات صاحبنظران ایرانی در خصوص توسعه‌نیافتگی ایران) (موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد) - 1389 - Persian
 • کتاب آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1388 - Persian
 • کتاب اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران (با تاکید بر هدفمندی) (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی) - 1385 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافته های پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینه نگری سازمان برنامه و بودجه کشور (1397-1402)
 • مدير امور پژوهشي و اطلاع رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک (1385-1395)
 • معاون مديريت پژوهشهاي استاني موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني (1379-1381)

جوایز و افتخارات

 • لوح سپاس از معاون رئیس جمهور و رئیس شورایعالی آمایش سرزمین، به منظور مشارکت در انجام کلان پروژه مطالعات پشتیبان تدوین سند ملی آمایش سرزمین (1400)
 • «پژوهشگر برگزيده سال» وزارت بازرگاني توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1382)
 • كارمند نمونه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني (1382)

Other

 • دبیر علمی همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران / https://civilica.com/l/9494