خانم دکتر مرجان فیاضی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487039)

15
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers