آقای دکتر Mahmoud Sheikh

Dr. Mahmoud Sheikh

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (500079)

32
65
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers