آقای دکتر sayyed mohammadreza davoodi

Dr. sayyed mohammadreza davoodi

دانشیار مدیریت ، واحد دهاقان ، دانشگاه ازاد اسلامی ، دهاقان ، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (7729)

28
74
1
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسول مجله مهندسی مدیریت نوین (1401-تاکنون)