The third conference on the position of strategic products in food security and sustainable agriculture

The third conference on the position of strategic products in food security and sustainable agriculture روز چهارشنبه، 30 آذر، 1401 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Varamin برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The third conference on the position of strategic products in food security and sustainable agriculture

Hold place: ورامین
Year: 1401
Document ID: SPRFOOD03

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

محصولات غذایی استراتژیک:
• تنش های محیطی و عملکرد محصولات استراتژیک
• اقلیم، عملکرد محصولات زراعی و امنیت غذایی
• اقتصاد محصولات استراتژیک کشاورزی و امنیت غذایی
• مدیریت محصولات استراتژیک
• نهاده های کشاورزی، تولید محصولات زارعی و امنیت غذایی
• نقش ترویج و آموزش در ایجاد امنیت غذایی
• زنجیره ارزش غذایی و تامین نیاز محصولات غذایی
• بحران آب، محصولات استراتژیک و امنیت غذایی
• نقش گواهی و تولید بذر در تامین محصولات استراتژیک
• فن آوری نانو و تولید محصولات زراعی استراتژیک
• سایر موضوعات مرتبط با محصولات استراتژیک

امنیت غذایی:
• نقش سیاست های دولت در امنیت غذایی
• نقش صنایع بسته بندی در امنیت غذایی
• نقش حمل و نقل در امنیت مواد غذایی
• نقش کاشت، دااشت و برداشت در امنیت غذایی
•  بررسی اثر امنیت غذایی بر سلامت بدن
• نقش محیط زیست ومنابع طبیعی در امنیت غذایی
• بررسی ارتباط بین صنعت و دانشگاه در امنیت غذایی
• امنیت غذایی گوشت قرمز، طیور و آبزیان
• سایر محورهای مرتبط با امنیت غذایی
• امنیت غذایی محصولات کشاورزی ، دامپروری و آبزیان در صنایع تبدیلی

علوم  و صنایع غذایی:
• صنایع روغن، قند، لبنیات، گوشت، نوشیدنی، بسته بندی
• غنی سازی و تولید مواد غذایی فراسودمند
• ایمنی مواد غذایی
• ترکیبات مضر مواد غذایی
• کنترل کیفیت مواد غذایی
• روش های نوین نگهداری و فرآوری و مواد غذایی
• میکروبیولوژی و بیو تکنولوژی در صنایع غذایی
• فراوری محصولات جانبی و ضایعات مواد غذایی
• طراحی خطوط تولید مواد غذایی
• اصول مهندسی صنایع غذایی
• نانو تکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
• اثر فرایند بر ارزش تغذیه ای و خواص کیفی مواد غذایی
• سایر پژوهش های نوین در صنایع غذایی

کشاورزی پایدار:
• راهکارهای کشاورزی پایدار در تامین محصولات استراتژیک
• کشاورزی ارگانیک، سلامت و امنیت غذایی
• ترویج و آموزش کشاورزی پایدار و نقش آن در امنیت غذایی کشور
• کاربرد فن آوری های نوین و امنیت غذایی
• کاربرد نهاده های کشاورزی، کود و سموم در کشاورزی پایدار و سلامت غذایی
• رسانه ها و کشاورزی پایدار و نقش آن در معرفی محصولات سالم به بهره برداران
• کنترل بیولوژیک آفات و بیماریها و کشاروزی پایدار
• گیاه پالایی و اثرات آن بر اراضی زراعی
• حفاظت خاک، عناصر غذایی خاک و کشاورزی پایدار
• زیست فناوری گیاهان زراعی و باغی
• بیولوژی و امنیت غذایی
• آفات و بیماریها و تاثیر آن بر تولیدات استراتژ یک
• سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی پایدار

create: 30 October 2022 - view 1470