نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی

Journal of Clinical Psychology Achievements

نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار به شماره ۹۲.۲۱۲۶۱ در تاریخ ۹۲.۸.۱۱ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است. این نشریه یک فصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. این نشریه از مقالات علمی- پژوهشی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات