مجله حقوق خصوصی

Private Law

اولین شماره این مجله در سال ۱۳۸۲ با عنوان " اندیشه های حقوقی" منتشر گردید  و در سال ۱۳۸۹ عنوان آن به " حقوق خصوصی " تغییر یافت.

در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۹ بر اساس نامه شماره ۸۹/۳/۱۱/۷۲۹۶۶  وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دارای درجه علمی پژوهشی گردید.

نشریه حقوق خصوصی بر مباحث حقوق خصوصی متمرکز است. حقوق خصوصی یکی از شاخه‌های اصلی و کهن علم حقوق است به نحوی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی تا قرن‌ها تمرکز حقوق بر مباحث حقوق خصوصی بوده است. در فقه اسلامی نیز به غیر از بخش عبادات، مطالب دیگر عمدتا حول و حوش مباحث حقوق خصوصی است. حقوق خصوصی روابط بین احاد جامعه را با یکدیگر تنظیم می‌کند. عمده مباحث حقوق خصوصی عبارت است از حقوق اموال و مالکیت‌ها شامل حقوق اموال و مالکیت‌های فکری که رابطه اشخاص با اموال اعم از مادی و فکری را تنظیم می‌کند و به امر مالکیت می‌پردازد. حقوق خصوصی همچنین به تفصیل مباحث حقوق قراردادها را پوشش می‌دهد که معاملات و مبادلات بین اشخاص را تنظیم می‌کند و سنگ بنای تمام داد و ستدهای اقتصادی است. مباحث احوال شخصیه از قبیل، ارث، وصیت، اهلیت، نکاح و طلاق و نسب نیز بخشی از حقوق خصوصی است. همچنین حقوق خصوصی متکفل بیان روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص حقوقی و حقیقی و نحوه تشکیل و اداره شرکت‌های تجاری و همچنین انحلال و ورشکستگی آنها است. روابط تجاری و اقتصادی خصوصی ممکن است خارج از مرز یک کشور واقع شود که حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می‌‌دهد.

حوزه های تحت پوشش: 

حقوق قراردادها اعم از داخلی و بین المللی و تطبیقی
حقوق اموال و مالکیت‌ها اعم از مادی و فکری
حقوق تجارت، تشکیل شرکت‌های تجاری، اداره و انحلال و ورشکستگی
آیین دادرسی مدنی و اجرای آرای قضایی
داوری داخلی و بین المللی
احوال شخصیه شامل ارث، وصیت، نکاح، طلاق، نسب

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)