نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون

نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون به صورت دوفصلنامه توسط انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران منتشر می شود.

این مجله در زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی، اردو مقاله می پذیرد.

نشریه پذیرای مقالات علمی مرتبط (پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، مفهومی، کاربردی و نقطه‌نظر) خواهد بود.

اهداف نشریه:
- راهبری پژوهش در حوزه نسخه های خطی و متن شناسی و کتابشناسی آنها
- همکاری بین رشته ای با دیگر رشته های علم در زمینه احیای آثار علمی 
- شناخت و معرفی فناوری های علمی نوین در زمینه های تخصصی نشریه به خوانندگان
- اخبار علمی و پژوهشی از قبیل همایش ها، بزرگداشت ها و رونمایی از آثار پژوهشی ویژه 
- اطلاع رسانی علمی و تخصصی پیرامون مراکز تحقیقاتی، منابع، کتابخانه ها و آرشیوهای ایران و جهان
- معرفی نرم افزارها و ابزارهای پژوهش نوین به پژوهشگران
- آموزش تخصصی نسخه شناسی و فهرست نگاری مخطوطات
- انتشار تصاویر نسخه ها و اسناد خطی و بحث  وبررسی درباره آنها به صورت ضمیمه نشریه
- انتشار پژوهشهای متن شناسی مبتنی بر تصحیح نسخه های خطی 
- انتشار محتواهای غیر چاپی در قالبهای نوین رسانه در حوزه تخصصی

حوزه های پذیرش مقالات: نسخه شناسی، نسخه پژوهی، تصحیح و تحقیق متون و اسناد