نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون

Journal of Codicology and manuscript research

نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون به صورت دوفصلنامه توسط انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران منتشر می شود.

این مجله در زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی، اردو مقاله می پذیرد.

نشریه پذیرای مقالات علمی مرتبط (پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، مفهومی، کاربردی و نقطه‌نظر) خواهد بود.

اهداف نشریه:
- راهبری پژوهش در حوزه نسخه های خطی و متن شناسی و کتابشناسی آنها
- همکاری بین رشته ای با دیگر رشته های علم در زمینه احیای آثار علمی
- شناخت و معرفی فناوری های علمی نوین در زمینه های تخصصی نشریه به خوانندگان
- اخبار علمی و پژوهشی از قبیل همایش ها، بزرگداشت ها و رونمایی از آثار پژوهشی ویژه
- اطلاع رسانی علمی و تخصصی پیرامون مراکز تحقیقاتی، منابع، کتابخانه ها و آرشیوهای ایران و جهان
- معرفی نرم افزارها و ابزارهای پژوهش نوین به پژوهشگران
- آموزش تخصصی نسخه شناسی و فهرست نگاری مخطوطات
- انتشار تصاویر نسخه ها و اسناد خطی و بحث وبررسی درباره آنها به صورت ضمیمه نشریه
- انتشار پژوهشهای متن شناسی مبتنی بر تصحیح نسخه های خطی
- انتشار محتواهای غیر چاپی در قالبهای نوین رسانه در حوزه تخصصی

حوزه های پذیرش مقالات: نسخه شناسی، نسخه پژوهی، تصحیح و تحقیق متون و اسناد

English title of the journal: Journal of Codicology and manuscript research

The subject area of ​​the magazine: codicology, Research of manuscripts, correction, Textology and documents.

Language of articles: Farsi (Persian) with English abstract

Dear authors:

If you are the creator of a scientific work according to the contents of the author's guide (this page) and the editorial policy (this page), this publication will accept related scientific articles (research, overview, short, case study, methodology, conceptual, practical and point of view). . To see the definition of the mentioned types of articles, read this page.

All the articles submitted to this publication are checked through Hamiyab similarity finder and Samime noor similarity search software before entering the printing process.

Access to the content of the articles in this publication is free and open to researchers. (OPEN ACCESS)

The use of articles in this publication is subject to the Creative Commons Attribution 4 open access law.

The content and articles of this publication are saved weekly in the Dropbox cloud database.

The following must be observed in the articles:

1- The articles should be presented in a structured manner according to the format of the authors' guide.

2- In writing articles, Arabic phrases should be inserted accurately and preferably with Arabs, and the IR series of fonts must be used.

3- Having a unique ORCID research identifier is mandatory for authors of articles. (get ID)

Online communication with the publication for urgent and urgent matters: (click here)

Correspondence with the publication: Info@makhtootat.ir - Phone: 021 - 88172099