آقای پروفسور Abbas Toloie Eshlaghy

Prof. Abbas Toloie Eshlaghy

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368388)

26
102
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers