آقای دکتر Mohammad Amin Hejazi

Dr. Mohammad Amin Hejazi

دانشیار موسسه بیوتکنولوژی شمال غرب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400558)

72
15
40
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs