ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Amir Hosein Shirani Rad

Amir Hosein Shirani Rad

استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180009)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Amir Hosein Shirani Rad در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

سمتهای علمی و اجرایی Amir Hosein Shirani Rad در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Amir Hosein Shirani Rad Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد قارچ میکوریز آربوسکولار(Glomus hoi)، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات گشنیز(Coriandrum sativum L.)دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار(Glomus hoi)، سطوح فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات ریشة گشنیز(Coriandrum sativum L.) در شرایط مزرعه و آزمایشگاهدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر و روشهای مصرف نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis. L)دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف محلول‌پاشی کود نیتروژن بر راندمان مصرف آب و وضعیت ریشه گیاه مرزه (Satureja hortensis L.).دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر آب آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام کلزانهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش کم آبی برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزاهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات مورفولوژیک و زراعی ارقام کلزا در پاسخ به تیمار قطع آبیاری در مرحله رشد زایشیهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی و محلول پاشی سلنیوم بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) در ارقام پاییزه کلزاهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی بنیه بذور حاصل از گیاه مادریِ تحت تنش خشکی و تاریخ کاشت توسط آزمون پیری زودرسهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی عکس العمل ارقام کلزا به کشت تأخیری در مناطق معتدل سرداولین همایش ملی دانه های روغنی1388
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، روی بنیه بذور حاصل از آن توسط آزمون پیری زودرس در کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
13دریافت فایل PDF مقالهاندازهگیری و مقایسه مقدار روغن و اسیدهای چرب دانه ارقام پائیزه و بهاره کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن پایه برعملکرد اقتصادی و بیولوژیک ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L.)همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش ارقام کلزا نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمار تنش کمآبیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا در مازندرانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و روغن ارقام کلزا با کاربرد زئولیت و سلنیومسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ ویژگی های ارقام کلزا در شرایط آبیاری محدودسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر تنش کم آبیاری و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، روی خصوصیات جوانه زنی بذور حاصل از آنسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
20دریافت فایل PDF مقالهصفات کمی و کیفی دو رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) تحت اثر کمبود آب و میزان کود نیتروژنسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نیتروژن و تراکم بر عملکرد شلغم روغنیسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی ارقام پاییزه کلزا در تیمارهای مختلف آبیاری براساسشاخصهای تحمل وحساسیت تنشهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
23دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زئولیت بر صفات زراعی سه رقم جو در رژیم های مختلف رطوبتیهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
24دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم جو در تیمار با زئولیتهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر شدت های مختلف تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اجزای آن و سرعت رشد گیاه (CGR) ارقام کلزای پاییزه (Brassica napus L.)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر تلفیق مدیریت مکانیکی و شیمیایی بر علف های هرز مزارع برنجاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
27دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مراحل رشد و نمو سویا با استفاده از طول روز و دمااولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد توام علف کش و کونوویدر برعلفهای هرز مزارع برنج با تاکید برسوروفEchinochloa crus – galli و اوریاسلام Cyperus difformisدرمنطقه مازندرانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت و کود ازت روی دورقم داخلی و خارجی اسفناجدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر پتاسیم بر عملکرد گیاه دارویی خردل هندی در رژیم های مختلف آبیاریاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر پتاسیم و تنش آبی بر درصد و عملکرد روغن دانه خردل هندیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی با عناصر آهن و روی بر رشد رویشی گیاه دارویی مرزه درتراکمهای مختلفاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر وروشهای تقسیط کود نیتروژن برعملکرد دانه و اجزاء عملکرد کلزا درشرایط آب و هوایی شهرستان خرم آباداولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیروروشهای تقسیط کود نیتروژن برخصوصیات کیفی کلزا رقم هایولا 401 درشهرستان خرم آباداولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرمقادیروروشهای تقسیط کودنیتروژن برعملکرد زیست توده وخصوصیات مورفولوژیک کلزا رقم هایولا 104 درشرایط آب وهوایی خرم آباداولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تقسیط نیتروژن و تنش کم آبی بر عملکرد قند ارقام جدید چغندرقند درمنطقه قزویناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
37دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر محلول پاشی عناصر آهن، روی، بُر و دور آبیاری بر عملکرد خردل هندیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیرمحلول پاشی باعناصرآهن و روی بر عملکرد میوه و دانه گیاه دارویی مرزه درتراکمهای مختلفاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع آلی و شیمیایی تامین نیتروژن بر عملکرد میوه و دانه مرزه در تاریخ های مختلف کاشتاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر منابع آلی و شیمیایی تامین نیتروژن بر رشد رویشی مرزه در تاریخ های مختلف کاشتاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
41دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین تاریخ کاشت برعملکردواجزاء عملکرددانه ارقام کلزای بهارهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زئولیت برعملکرد و اجزای عملکرد کلزایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته برعملکردواجزای عملکرد شنبلیله درتناوب با برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
45دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین شاخص تنش درشرایط آبیاری محدود ارقام کلزایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
46دریافت فایل PDF مقالهپاسخ گلرنگ به حاصلخیزکننده های زیستی تحت سطوح مختلف نیتروژن و فسفریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی ارقام پاییزه کلزا درتیمارهای مختلف آبیاری براساس شاخصهای تحمل و حساسیت تنشیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش کم آبی برعملکردو اجزاء عملکرد ارقام کلزای بهارهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرتنش خشکی و نیتروژن برعملکرد دانه و روغن گلرنگ دررقابت با علفهای هرزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
50دریافت فایل PDF مقالهبرسری اثرتنش کم آبیاری برعملکرد ارقام کلزا درشرایط شمال خوزستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا به تاریخ های کاشت پاییزه و زمستانه درمناطق معتدل سردکرجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش رطوبتی درمرحله خورجین دهی برمیزان آب نسبی برگ برخی صفات فنولوژیکی و زایشی ارقام کلزایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم برگیاه کلزا مادری روی بذور حاصل ازآن توسط آزمون هدایت الکتریکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
54دریافت فایل PDF مقالهتعیین همبستگی بین آزمون پیری زودرس و درصد سبز نهایی مزرعه روی بذورحاصل ازگیاه مادری تحت تنش خشکی و تاریخ کاشتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم برگیاه مادری روی بذور حاصل ازآن توسط آزمون جوانه زنی استانداردیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
56دریافت فایل PDF مقالهاثرکاشت تاخیری بربنیه بذرارقام کلزای (Brassica napus L.) بهاره با آزمون جوانه زنی استانداردیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
57دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی چندعلف کش دررژیمهای مختلف آبیاری برکنترل علفهای هرزگلرنگیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی ارقام کلزای زمستانه درتاریخ های کاشت پاییزه درمنطقه قزویندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتراکم بوته و مقادیرنیتروژن برعملکرد میوه کدوی تخم کاغذی دررژیم های مختلف دماییدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتراکم بوته و مقادیرنیتروژن برصفات زراعی کدوی تخم کاغذی درتاریخ های کاشت مختلفدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرکاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم درشرایط تنش کم آبی برآنزیم های آنتی اکسیدان و عملکرددانه درگیاه دارویی کدوپوست کاغذیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرزئولیت و کودنیتروژن برصفات کمی و کیفی کلزا درشرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی و خصوصیات مرتبط با استقرار گیاهچه در24رقم و لاین کلزادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
64دریافت فایل PDF مقالهاثرات کاربرد کود بیولوژیک و سطوح مختلف کود اوره برعملکردواجزای عملکردذرت شیرین سینگل کراس SC403دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
65دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برعملکردوخصوصیات مورفولوژیک شلغم روغنی Brassica compestris L درکاربرد و عدم کاربرد سوپرجاذب زئولیتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمقادیر مختلف سوپرجاذب زئولیت برخصوصیات کمی و کیفی شلغم روغنی Brassica campestris L. تحت رژیمهای مختلف آبیاریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیرروی و باکتریهای محرک رشدبرعملکرداقتصادی و شاخص برداشت و سطح برگ پرچم و ماده خشک ریشه برنج رقم طارم محلی درمقادیر کاهش یافته نیتروژندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
68دریافت فایل PDF مقالهتعیین کارایی باکتریهای افزاینده رشدگیاه ازنظر عملکردواجزای عملکردبرنج درشرایط کم آبی و مقادیرکاهش یافته نیتروژندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
69دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردکیفی ارقام کلزا درتنش کم آبی درشرایط اقلیمی خرم آباددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
70دریافت فایل PDF مقالهشناسایی میزان تحمل به خشکی درژنوتیپ های کلزا درمرحله گیاهچه ای براساس تجزیه به مولفه های اصلیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
71دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات مورفولوژیکی ارقام گلرنگ بهاره دررژیم های مختلف آبیاریCarthamus tinctorius Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
72دریافت فایل PDF مقالهاثرباکتریهای محرک رشدگیاه PGPR برعملکردواجزای عملکردگندم نان درشرایط نرمال و تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر منابع نامین نیتروژن و کاربرد کودهای آهن و منگنز بر اجزای عملکرد کلزادومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
74دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرمقادیر مختلف نیتروژن و علف کش برعملکردعلوفه کلزا درکشت تابستانهدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرمقادیرمختلف نیتروژن و علفکش برکنترل علفهای هرزکلزای علوفه ای درکشت تابستانهدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
76دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکردواجزای عملکردارقام سیب زمینی به کاربردنیتروژن و عناصرریزمغذی برومنگنزدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
77دریافت فایل PDF مقالهاثرکاربردنیتروژن و محلول پاشی باعناصرریزمغذی بر و منگنز برصفات رویشی ارقام سیب زمینیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
78دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر سطوح مختلف علفکش نیکوسولفورون و محلول پاشی عناصر روی و آهن بر کنترل علفهای هرز ذرت شیریندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
79دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر مختلف نیتروژن، زئولیت و محلول پاشی روی و منگنز بر عملکرد ذرت شیریندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی با عناصر روی و منگنز بر صفات کمی ذرت شیرین درمقادیر مختلف نیتروژندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر علفکش نیکوسولفورون و محلول پاشی روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیریندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش دز مصرف علف کش اولتیمابرعلفهای هرزذرت شیریندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاهش دز مصرف علف کش اولتیما برعملکرددانه ذرت شیریندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
84دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و میوه گیاه دارویی مرزه در تاریخهای مختلف کاشتدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرتراکم بوته بررشدرویشی گیاه دارویی مرزه درتاریخ های مختلف کاشتدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
86دریافت فایل PDF مقالهتأثیر رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی با عناصر ریز مغی (مس و روی) بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگاولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
87دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی با عناصر روی و مس بر اجزای رشد گیاه گلرنگ در رژیم های رطوبتیاولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
88دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر محلول پاشی عناصر آهن و روی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی مرزه در تراکم های مختلفاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
89دریافت فایل PDF مقالهخشکی و اثر آن بر برخی صفات بیوشیمیایی سه رقم کلزای پاییزهاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
90دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی غلظتهای مختلف سولفات آهن برعملکرد وبرخی صفات مرفولوژیک گندم دیمسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مقادیر نیتروژن در رژیمهای مختلف برگپاش کودهای روی و آهن بر عملکرد گیاه دارویی خردل هندیسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
92دریافت فایل PDF مقالهاثر نیتروژن و محلول پاشی عناصر آهن و روی بر درصد و عملکرد روغن دانه خردل هندیسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
93دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر نیتروژن بر عملکرد گیاه دارویی خردل هندی در رژیمهای مختلف آبیاریسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
94دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر نیتروژن و قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر درصد و عملکرد روغن دانه خردل هندی (Brassica juncea L.)سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاریخ های کاشت پاییزه براجزای عملکرد ارقام کلزای زمستانه درمنطقه قزوینسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
96دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک تأثیر گذار بر عملکرد دانه کلزا در شرایط تنش خشکی با استفاده ازروشهای آماری چند متغیرهاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
97دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر پروفایل اسید های آمینه در رقم RGS003 کلزا (Brassica napus)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
98دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر بیان ژن و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز دو رقم بهاره کلزا (Brassica napus)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش خشکی بربرخی ازصفات ارقام کلزا درکشت بهارهاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دزهای مختلف محلول پاشی نانو ذرات Tio2 بر محتوای اسانس گیاه دارویی ریحان(L.asilicumb Ocimum)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
101دریافت فایل PDF مقالهتأثیر باکتری های افزاینده رشد بر عملکرددانه کتان رواغنی در شرایط مختلف رطوبتیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
102دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پاسخ رشد رویشی گیاه دارویی کتان روغنی به باکتری های سودوموناس و آزوسپیلیوم در شرایط تنش کم آبیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ورمی کمپوست و باکتریهای آزوسپریلیوم و سودوموناس بر صفات زراعی کتان روغنیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
104دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ورمی کمپوست و باکتری های افزاینده رشد و عملکرد کتان روغنیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد برنج با تاکید بر کاهش مصرف علف کش هاهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های جوانه زنی شش رقم گندم دابل هاپلوئید تحت شرایط تنش خشکی و شوریدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
107دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی پارامترهای کیفی دانه گندم حاصل از مزارع دو استان تهران و یزددومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
108دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت گندم های تولید شده درمزارع استان های معتدل کشوردومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
109دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت گندم های تولیدی درمزارع کشاورزان در اقلیم سرد غرب، شمال غرب وشرق ایراندومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
110دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام و لاین های گندم کاشته شده در مزارع کشاورزان اقلیم سرد کشور با استفاده از تجزیه خوشه ایدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
111دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ارقام و لاین های گندم در اقلیم گرم جنوب و شمال ایران از نظر خصوصیات کیفیدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
112دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام و لاین های گندم مناطق گرم و جنوب و شمال ایران از نظر برخی صفات کیفیدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات میزان عناصر در لاین های دابل هاپلوئید گندم تحت شرایط تنش شکی و شوریدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای فسفری شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ارقام عدس به صورت کاشت زمستانه در شرایط دیمدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
115دریافت فایل PDF مقالهاثر سیتوگیت در کاهش دز مصرفی علف کش ها در مدیریت علف های هرز مزارع یونجه و تاثیر آن روی PH ، OC و EC خاکپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
116دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی مرزه در تراکمهای مختلفهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر محلول پاشی با عناصر آهن و روی و تراکم بر خصوصیات میوه گیاه دارویی مرزههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
118دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع آلی و شیمیایی تأمین نیتروژن بر خصوصیات میوه مرزه در تاریخ های مختلف کاشتهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
119دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی و محلول پاشی با روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرینهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
120دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد خردل هندی در شرایط تنش کم آبیهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی رژیم های مختلف رطوبتی ومحلول پاشی با روی ومنگنزبر صفات رویشی،عملکردبیولوژیک وعملکرد دانه در ذرت شیرینهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی و محلول پاشی با آهن و بور بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرینهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثررژیمهای مختلف رطوبتی ومحلول پاشی باآهن وبوربر صفات رویشی،عملکرددانه وعملکردبیولوژیک درذرت شیرینهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
124دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیتوگیت در مدیریت علفهای هرز مزارع یونجه و اثر آن در کنترل سن گلخوار یونجههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
125دریافت فایل PDF مقالهواکنش رشد و عملکرد مرزه به منابع آلی و شیمیایی تامین نیتروژن در تاریخ های مختلف کاشتهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نیتروژن و زمان برداشت بر عملکرد علوفه ای کلزا و خردل در کشت دومهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
127دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه کلزا و خردل در کشت دومهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
128دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تقسیط نیتروژن و تنش کم آبی بر خصوصیات کیفی ارقام جدید چغندرقند در منطقه قزوینهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر اجزای عملکرد گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژنهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
130دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر نیتروژن و محلول پاشی با آهن، روی و مس بر عملکرد و روغن دانه گلرنگهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
131دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و کلر و کلرین کلرید (CCC) بر ویژگی های ظاهری وعملکرد دانه کلزا رقم ساری گل (PF 7045/91)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ٧٠٤ در خرم آبادنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
133دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم کاشت بر روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد در ارقام آفتابگردان روغنینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تراکم کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی دراستان مرکزینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
135دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تنش خشکی بر واریته های کلزا (Brassica napus)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
136دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی پاییزه کلزانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی بعضی صفات کمی و واکنش ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L. ) تحت شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
138دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام مختلف کلزا از نظر تحمل به تنش خشکی در مرحله خورجین دهی براساس شاخص های تحمل به تنشدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
139دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام مختلف کلزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
141دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میزان مختلف نیتروژن در حالت کاربرد و عدم کاربرد ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی ارقام علوفه کلزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
142دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و میزان نیتروژن بر عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرزذرتدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
144دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و نوسانات اسانس در مراحل مختلف رشد گیاه دارویی شوید . Anethum graveolens Lدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
145دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ کاشت بر برخی صفات زراعی 13 رقم کلزا در کرجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
146دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 3 رقم کلزای پاییزه در پاسخ به تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
147دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی بر میزان کاتالاز، پراکسیداز و پروتئین برگ 3 رقم کلزاسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
148دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنوتیپ های جو زمستانه در شرایط نرمال و تنش خشکی آخر فصلسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
149دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
150دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر کاربرد زئولیت و محلوپاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر میزان قندهای محلول و پراکسیداسیون اسیدهای چرب در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
151دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام بهاره کلزا متحمل به سرما در شرایط کشت تاخیری زرقان فارسسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
152دریافت فایل PDF مقالهاثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
153دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام جوهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش کمبود آب و مقادیرپتاسیم بردرصد روغن واسیدهایی چرب کدوی تخمه کاغذیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر صفات کمی و کیفی گیاه کلزا در شرایط کاربرد پتاسیم و زئولیتهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیرمختلف پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی گیاه کلزا در رژیم های مختلف آبیاریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
157دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر صفات زراعی گیاه دارویی خردل هندی در دو فصل کاشت پاییز و زمستانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرز ذرتهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
159دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
160دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدییت تلفیقی علف های هرز در مزارع سیر استان ه مداناولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
161دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کىتزل علف های هرز بر خصوصیات کمی و کیفی عملکرد سیر سفید همداناولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رژیم های آبیاری و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
163دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح آبیاری و پتاسیم بر اجزای عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص فیریولوژیک عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L .)همایش ملی گیاهان دارویی1389
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص رشد و عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L .)همایش ملی گیاهان دارویی1389
166دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار (Calandula officinalis L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
167دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه و درصد روغن گیاه کدوی تخمه کاغذیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
168دریافت فایل PDF مقالهکارایی مصرف نیتروژن و کارایی عملکرد دانه دو رقم کلزا تحت اثر سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژناولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
169دریافت فایل PDF مقالهصفات کمی و کیفی دو رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L) تحت اثر کمبود آب و میزان کود نیتروژناولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
170دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
171دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد دانه و میوه مرزهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
172دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و تراکم بوته بر خصوصیات رشدی مرزهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
173دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف خاک ورزی توام با مدیریت بقایای گیاهی و سطوح نیتروژن بر صفات زراعی گندم آبیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
174دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی در شرایط مختلف خاک ورزیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
175دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دور آبیاری و سطوح فسفر بر عملکرد ذرت شیریندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
176دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح کود فسفات برخصوصیات زراعی ذرت شیرین در شرایط مختلف ابیاریدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
177دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ویژگی های مراحل اولیه رشد لاین های امید بخش جو زمستانه در شرایط آزمایشگاهیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
178دریافت فایل PDF مقالهمقایسه علف کشهای پیش وپس رویشی بر کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در مزارع سیب زمینیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
179دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی همزمان عناصر روی و منگنز بر صفات زراعی دو رقم ریحان دررژیم های مختلف دماییدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
180دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی با عنصر روی بر صفات زراعی دو رقم ریحان در رژیم های مختلف دماییدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
181دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تنظیم اسمزی در تحمل به خشکی در ژنوتیپهای کلزاهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
182دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد کود ورمی کمپوست بر صفات فیزیولوژیکی ارقام کلزا در رژیمهای مختلف دماییدومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار1395
183دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمانهای کشت و محلولپاشی هیومیک اسید بر برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف کلزادومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار1395
184دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پاسخ ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در کرجکنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
185دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ های مختلف کاشت روی عملکرد و میزان روغن ارقام بهاره و پاییزه کلزا در کرجکنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
186دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اضافه کردن زیولیت به خاک در کاهش اثرات منفی تنش خشکی بر رشد و عملکرد کلزاپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
187دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر تراکم علفهای هرز در ارقام مختلف گلرنگدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
188دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کابرد سولفات پتاسیم و سولفات آمونیوم بر کیفیت روغن کاملینا تحت شرایط تنش خشکیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
189دریافت فایل PDF مقالهبررسی محتوای کلروفیل ژنوتیپهای کانولا (Brassica napus L.) در پاسخ به تنش های خشکی آخر فصل و سرما در استان البرزشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
190دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی صفات زراعی و عملکرد ارقام جدید کلزا (Brassica napus L.)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
191دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید کلزا (Brassica napus L.)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
192دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکود دامی و برخی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد کدوی تخم کاغذیششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1399
193دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه (Cucurbita pepo L) دارویی کدو پوست کاغذینخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور1393
194دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کودهای ورمی کمپوست و نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم دیمدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
195دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم تاثیرسطوح مختلف ورمی کمپوست و نیتروژندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
196دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقادیر مختلف نیتروژن و ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات زراعی گندم دیمدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
197دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس در شرایط دیم و کشت انتظاری تحت تاثیر مقادیر مختلف کودهای فسفر و نیتروژندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
198دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مصرف کودهای فسفات و نیتروژن بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی عدس در شرایط دیم کشت انتظاری و بهارهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
199دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر کود نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی های رویشی وزراعی عدس در شرایط دیم و کشت انتظاریدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
200دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مطالعه تأثیر سطوح مختلف آبیاری در مراحل اولیه رشد در لاین های امید بخش جو زمستانهکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
201دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آبیاری و مصرف مقادیر ازت حاکم بر گیاه مادری بر بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدایت الکتریکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
202دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش آبیاری و مقادیر نیتروژن بر برخی خصوصیات کیفی بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه مغانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
203دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار گیاه علوفه ای تحت شرایط آبی در منطقه خرم آباددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
204دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آبیاری تکمیلی و آرایش کاشت بر خصوصیات زراعی گلرنگدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
205دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح ازتوباکتر و میکوریزا درسطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ بهارهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
206دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح ازتوباکتر و میکوریزا در سطوح نیتروژن و فسفر بر درصد و عملکرد روغن گلرنگ بهارهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
207دریافت فایل PDF مقالهتعیین تاریخ مناسب کاشت ارقام کلزا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزار منطقه آملدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
208دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در اصفهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
209دریافت فایل PDF مقالهروند رشد و عملکرد ارقام سویا در تاریخهای مختلف کاشت در سنندجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
210دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام گلرنگ پاییزه در فراهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
211دریافت فایل PDF مقالهنقش قارچ میکوریز آربوسکولار و فسفر بر صفات کمی و کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
212دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز محصول راتون برنج رقم طارم نوک سیاهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
213دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های رشد در ارقام پاییزه کلزا در شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
214دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر اجزاء عملکرد و عملکرد نهایی ارقام مختلف کلزانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
215دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به تنش خشکی ارقام مختلف کلزانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
216دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل رشد ارقام کلزای بهاره در شرایط نرمال و قطع آبیاری از شروع مرحله ساقه دهینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
217دریافت فایل PDF مقالهاثر قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی بر رنگدانه سبز و اجزائ عملکرد ارقام کلزای بهارهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
218دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ٤ رقم کلزای بهارهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
219دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام پر محصول کلزای پاییزه در منطقه اصفهاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
220دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک و عملکرد کلزای پاییزه در منطقه اصفهاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
221دریافت فایل PDF مقالهتعیین زمان مناسب آخرین آبیاری در زراعت ارقام مختلف کلزا و تاثیر آن بر اجزا عملکرد و عملکرد نهایینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
222دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقدار کود نیتروژن بر کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
223دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفولوژیکی گلرنگ در منطقه خرم آبادنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
224دریافت فایل PDF مقالهاثر اندازه بذر و عمق کاشت بر تجمع ماده خشک وعملکرد ذرت رقم S.C700نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
225دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ های کاشت و روش های مختلف خاک ورزی بر ویژگی های زراعی و عملکرد ارقام کلزانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
226دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر مقادیر و نحوه تقسیط نیتروژن بر کنترل علفهای هرز سه رقم گندم دورومدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
227دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مقادیر و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دورومدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
228دریافت فایل PDF مقالهبررسی فاصله خطوط کاشت و مدیریت تلفیقی(زراعی ،مکانیکی و شیمیایی) علفهای هرز ذرت رقم 704دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
229دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت تلفیقی(زراعی،مکانیکی و شیمیایی)علفهای هرز و فاصله خطوط کاشت بر صفات زراعی ذرت رقم 704دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
230دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر فصول مختلف کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد ارقام کلزا در منطقه تکابدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
231دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارقام کلزا در کشت زمستانهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
232دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تاریخ کاشت برعملکرد واجزاء عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L در منطقه الشتر، استان .) لرستانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
233دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزاهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
234دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد علف کش های مختلف جهت کنترل علف های هرز و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی دو رقم کلزای پائیزه (Brassicanapus L)همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
235دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارائی مصرف آب دانه در لاینهای پیشرفته کلزا در شرایط خشکیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
236دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت و تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های کلزا در دو شرایط آبیاری معمول و محدوددومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388

Amir Hosein Shirani Rad Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی تثبیت بیولوژیک نیتروژن درنژادهای بومی و غیربومی Rhizobium leguminosarum;bv. Phaseoli درلوبیا Phaseolus vulgaris L..دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر های حاصل از آنفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهارهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهارهفصلنامه به زراعی کشاورزی1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزافصلنامه به زراعی کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد زیولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذیفصلنامه به زراعی کشاورزی1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زیولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد زیولیت و محلولپاشی سلنیم در رژیمهای مختلف رطوبتی بربرخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذیفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فصل کاشتبر بنیه بذر و برخی شاخصهای مرتبط با جوانه زنی در ارقام مختلف کلزاBrassica napus Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتراکم بوته و کود نیتروژن برعملکرد دانه و برخی صفات مرفولوژیک کلزای پاییزه Brassica napus Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اعمال تنش خشکی و تاریخ کاشت روی گیاه مادری، بر بنیه و ظهور گیاهچه بذرهای تولیدی برخی ارقام کلزافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت تاخیری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام زمستانه کلزا (Brassica napus L.) در شرایط آبیاری بهینه و تنش خشکی آخر فصلمجله به زراعی نهال و بذر1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کشت زمستانه ارقام بهاره کلزا در منطقه معتدل سرد کرج در شرایط تنش کم آبی آخر فصلمجله به زراعی نهال و بذر1397
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانه کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیومفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) در کشت زمستانه به تراکم های مختلف بوته در شرایط کاربرد سلنیوممجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1398
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و کاربرد زئولیت بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.)مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و کاشت تاخیریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک در کاهش اثر تنش سرمای ناشی از کاشت تاخیری در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1400
19دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی جوانه زنی ارقام کلزا با استفاده از مدل زمان رطوبت دماییفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر و روشهای مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رژیم های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهاثر پیری تسریع شده بر شاخص های جوانه زنی لاین های امید بخش کلزا (.Brasica napus L)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی سلنیوم بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در شرایط تنش دمایی آخر فصلپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
25دریافت فایل PDF مقالهوراثت پذیری اسیدهای چرب کلزای زمستانه در شرایط کاشت معمول و تاخیریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
26دریافت فایل PDF مقالهاثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد موثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته بهاره کلزا در رقابت با علف های هرز پهن برگ در شهرستان پلدخترماهنامه پایاشهر1400
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیک و کیفی کلزا تحت تنش آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات زراعی ژنوتیپ‎های بهاره کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و محلول پاشی سیلیکات پتاسیمفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه به زراعی کشاورزی1400
32دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر صفات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.)فصلنامه علوم زراعی ایران1400
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اکوفیزیولوژیکی واکنش ارقام جدید زمستانه کلزا (.Brassica napus L) به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کشت تاخیریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد زئولیت و کود نیتروژن در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک کلزادوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی ارقام کلزا تحت تاثیر تراکم های مختلف گیاه و کاربرد هیومیک اسیددوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1398
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان انتقال مجدد ماده خشک به دانه ارقام پاییزه کلزا در واکنش به تنش خشکیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1399
37دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر تجمع اسمولیت ها و کلروفیل دو گونه کلزا و خردل هندیفصلنامه علوم آب و خاک1390
38دریافت فایل PDF مقالهواکنش شش هیبرید زمستانه کلزا به تنش خشکی در تاریخهای کاشت مختلففصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
39دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قطع آبیاری و محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1399
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رشد و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های جدید زمستانه کلزا (.Brassica napus L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصلفصلنامه علوم زراعی ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ کاشت و تنش خشکی آخر فصل بر صفات اکوفیزیولوژیک ارقام جدید کلزا (Brassica napus L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی آخر فصل و تاریخ کاشت بر برخی صفات زراعی ژنوتیپ های امیدبخش کلزای پاییزهفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های منتخب کلزا در کشت های پاییزه و زمستانه تحت رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات کیفی ارقام کلزا درکشت های پاییزه و زمستانه تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
45دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی در دوره گل دهی و رسیدگی گیاه مادری بر برخی خصوصیات مرتبط با جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه ارقام مختلف کلزای پائیزهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1396
create: 2 June 2019 - view 1007

Amir Hosein Shirani Rad annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Amir Hosein Shirani Rad papers

Support