ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

جهانفر دانشیان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185992)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی جهانفر دانشیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

سمتهای علمی و اجرایی جهانفر دانشیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

جهانفر دانشیان Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد 4 رقم هیبرید آفتابگردان در شرایط شورنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و تراکم کاشت بر صفات زراعی کلزا در اراضی شالیزاردهمین کنگره علوم خاک ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر باکتری های برادی ریزوبیوم و ازتوباکتر بر خصوصیات بذر سویا در مزرعه و آزمایشگاهدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف محلول‌پاشی کود نیتروژن بر راندمان مصرف آب و وضعیت ریشه گیاه مرزه (Satureja hortensis L.).دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویادومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر برصفات زراعی وعملکردمیوه ودانه گیاه داروییکدوی تخم کاغذیچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
8دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین عملکرد با حساسیت و تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های سویا در شرایط آبیاری محدوددومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش هیبریدهای آفتابگردان نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری محدودهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر تنش خشکی با پلی اتیلن گلیکول 6000 در آزمایشگاه در جوانه زدن و مراحل رشد اولیه گیاهچه بذر ارقام تجاری تنش خشکیدیده سویا در مزرعههمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
11دریافت فایل PDF مقالهآثار اقتصادی تحقیقات دانه های روغنی در کشوراولین همایش ملی دانه های روغنی1388
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آزوسپیریلیوم لیپوفروم و تنش کم آبی بر آفتابگرداناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
14دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر صفات زراعی وعملکرد روغن ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L.) در شرایط دیماولین همایش ملی دانه های روغنی1388
15دریافت فایل PDF مقالهاثر مدت نگهداری بر قابلیت جوانه زنی و برخی ویژگی های مرتبط با بذرهای تولید شده تحت تنش خشکی سه رقم سویا با آزمون جوانه زنی استاندارداولین همایش ملی دانه های روغنی1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی آفتابگرداناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگرداناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی سویااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی بر تغییرات پروتئینی در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus l.)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
20دریافت فایل PDF مقالهرارزیابی شاخص سطح برگ و شاخصهای نوری در هیبریدهای جدید آفتابگردان تحت شرایط کم آبیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و شاخصهای مهم کیفی چای در اثر کاشت بین ردیفی ارقام سویا در باغ هرس کف بر شدهششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
22دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای نیتروژن بر کارایی علف کش گلای فوزیت روی کنترل علفهای هرز و صفات کیفی چایششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
23دریافت فایل PDF مقالهاثر کاهش تعداد دفعات آبیاری بر شاخص برداشت و تلاش بازآوری آفتابگردان در مرحله زایشیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و کاهش تعداد دفعات آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی سویادر کشت دومپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تلفیقی دزهای کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر و هورمون جیبرلیک اسید برسویا(. Glycine max L ) در رقابت با تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مایه تلقیح سویا، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر ویژگیهای رشدی بذور حاصل از تنش کم آبی سویاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
27دریافت فایل PDF مقالهاثر رژی مهای مختلف رطوبتی بر گیاه سویا در منطقه گرگانسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
28دریافت فایل PDF مقالهاثرات فیزیولوژیک تنش کم آبی به روی عملکرد دانه و روغن، مقادیرآنتی اکسیدان ها و بیومارکر مالون دی آلدئید در ارقام مختلف گیاه سویاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و روغن ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط دیمسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات فنولوژیک و عملکرد روغن ارقام آفتابگردان دانه روغنی Helianthus annuus L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط دیمسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن دانه آفتابگردان به کاهش دفعات آبیاریسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین طول دوره ی پیش تیمار اسمزی برای بذر های تنش دیده سویاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
33دریافت فایل PDF مقالههیبرید فرخ، پیشاهنگنسل جدید هیبریدهای ایرانی آفتابگردانسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد روغن دانه و برخی صفات رویشی کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتیسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
35دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی وزئولیت بر صفات اجزاء عملکرد سویاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی نتایج سطوح مختلف نیتروژن و ماده ضد استرس Polymer AG بر ویژگی های زراعی کلزادرتاریخ های مختلف کاشتسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
37دریافت فایل PDF مقالههیبریدSHF81/90 هیبریدی دیگر از نسل جدید هیبریدهای ایرانی آفتابگردانسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات فنولوژیکلاینهای آفتابگردان در شرایط کمآبیسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد مواد ژنتیکی آفتابگردان در شرایط آبیاری محدودسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هورمون سالیسیلیک اسید بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه گیاه سویاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هورمون جیبرلیک اسید بر ویژگی های رشدی سویا در شرایط رقابت با تاج خروس ریشه قرمز و کاربرد دزهای کاهش یافته علف کش ایمازتاپیرسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر رقم و تراکم گیاهی بر رشد و توسعه علف های هرز دو رقم آفتابگرداندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیرمنابع کود آلی و شیمیایی بر شاخص های فیزیولوژیکی رقم هاشمی برنجدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت مصرف کود نیتروژن بر باروری پنجه های برنج هیبرید GRH 1دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جایگزینی کودهای آلی درکشاورزی پایدار برنجدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رنگ برگ در برنج هیبرید GH1 بر اساس دیاگرام رنگ برگ تحت تاثیر مدیریت مصرف کود نیتروژندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روند تغییرات شاخص سطح برگ و میزان پژمردگی برگ آفتابگردان در شرایط آبیاری محدودهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر صفات فنولوژیک و مرفولوژیک ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L) در شرایط دیمهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصرف علف کش های مختلف بر عملکرد تریتیکالههمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی بنیه بذور ارقام سویای تلقیح شده با باکتریهای افزاینده رشد و قارچ میکوریز در شرایط سرماهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
51دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کود دامی و میکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک رشد کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتیهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح تنش کم آبی و تاریخ کاشت بر ویژگی های کیفی و ریختی بذور تولیدی سویاهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
53دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر صفات رویشی کدوی تخم کاغذیهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف کینتین بر ویژگی های کیفی بذر سویاهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
55دریافت فایل PDF مقالهپزایمینگ بذور سویای تولیذ شذه تحت تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده اس کینتینهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
56دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای خراش دهی (شیمیایی- فیزیکی)، پس رسی و سرما بر خواب فیزیکی و فیزیولوژیکی در بذور در شرایط گلخانه Satureja تعدادی از اکوتیپ های 4 گونه دارویی مرزههمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
57دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف نیتروژن و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم اکاپیهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
58دریافت فایل PDF مقالهواکنش صفات رویشی و زراعی کلزا رقم اکاپی به سطوح مختلف نیتروژن و کودهای بیولوژیکهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میزان کود دامی و تاریخ کاشت بر برخی پارامترهای عملکرد رویشی و زایشی (Ocimum basilicum L.) دو رقم گیاه دارویی ریحانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
60دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر عملکرد دانه و روغن کدوی تخم کاغذیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
61دریافت فایل PDF مقالهتأثیر دور آبیاری و زئولیت معدنی بر عملکرد میوه کدوی تخمه کاغذیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
62دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش کم آبی بر رشد رویشی کدوی تخم کاغذی در تیمار با کود دامی و میکوریزااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم گیاهی بر تغییرات عملکرد و اجزای آن در ارقام سویااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمیاولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی بر میزان فعالیت آنتی اکسیدان ها و تخریب لیپید در پنج رقم گیاه سویا (Glycine max L.)اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
66دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نیتروژن و کود بیولوژیک بر عملکرد کلزااولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
67دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوی کاشت و روش های مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه در ذرت شیریناولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تقسیط کود نیتروژن بر درصد پر شدن دانه در برنج هیبرید GRH1اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات شوری Nacl بر جوانه زنی و رشد Osimum basilicumاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
70دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روی و منگنز بر ارقام کلزا در استان گیلاناولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
71دریافت فایل PDF مقالهاثرات فیزیولوژیک تنش کم آبی روی عملکرد دانه، فعالیت های شیمیایی و بیوشیمیایی ارقام سویااولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر بکارگیری علف کشهای مختلف برخصوصیات زراعی تریتیکالهششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
73دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت برروی برخی ازصفات زراعی واجزای عملکرد ارقام سویا درکرمانشاهششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
74دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا درکرمانشاهششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
75دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش کم آبی برروند تغییرات تلاش بازآوری و پژمردگی برگ هیبریدهای جدید آفتابگردانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
76دریافت فایل PDF مقالهارتقاء بهره وری سطح زیرکشت کلزا دراراضی شالیزاریششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
77دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف هالو پرایمینگ (NaCl و KNO3) بر روی جوانه زنی و شاخص های بنیه بذر های تولید شده سویا تحت تنش کم آبیاریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
78دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های مورفولوژیک و کیفیت بذر حاصل از گیاهان مادری سویا تحت تاثیر تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشتدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
79دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف جیبرلیک اسید بر ویژگی های کیفی بذر سویادومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
80دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظتهای مختلف هالوپرایمینگ (NaCl) بر برخی خصوصیات کیفی بذرهای تولید شده تحت تنش کم آبیاری سویادومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
81دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر محلول پاشی عناصر آهن، روی، بُر و دور آبیاری بر عملکرد خردل هندیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات منابع مختلف نیتروژن و مصرف روی بر رشد رویشی و صفات وابسته به آن در گیاه همیشه بهاراولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهاراولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
84دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و اسید آمینه وکسال بر میزان فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و میزان اسید آمینه پرولین گیاه همیشه بهار در شرایط تنش خشکیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
85دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و اسید آمینه وکسال بر عملکرد وبرخی اجزاء عملکرد گیاه همیشه بهار در شرایط تنش خشکیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
86دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ۷ ژنوتیپ سویا در شرایط خشکی با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیرهاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
87دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و مدیریت علف هرزبرعملکرد و اجرای عملکرد ارقام سویایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
88دریافت فایل PDF مقالهاثرکود نیتروژن وآبیاری شیاری یک ردیفه و دوردیفه برعملکرد کمی و کیفی توتون ویرجینیا رقم کوکر 347یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته برعملکردواجزای عملکرد شنبلیله درتناوب با برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگزینی کودهای آلی درکشاورزی پایداربرنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
91دریافت فایل PDF مقالهاثرکمپوست آزولا و میزان مصرف آب بررشد وعملکرد برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
92دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا برصفات زراعی کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L درشرایط تنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
93دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری محدود برعملکرد دانه و کیفیت فیزیولوژیکی بذرارقام آزاد گرده افشان آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
94دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
95دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام آزادگرده افشان آفتابگردان درشرایط کم آبی با شاخصهای تنشیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرمدیریت مصرف کودنیتروژن برعملکردواجزاء عملکرد دربرنج هیبریدGRH1یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت مصرف کودنیتروژن درمزرعه برنج هیبرید GRH1یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات عدد کلروفیل متر تحت تاثیر تقسیط کود نیتروژن دربرنج هیبریدGRH1یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط ویژگیهای رشدرویشی و زایشی درارقام و لاین های سویایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
100دریافت فایل PDF مقالهاثرمتانول بررشدوعملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر347یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
101دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتراکم بوته و دورآبیاری برخصوصیات زراعی کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت برگ برنج تحت تنش شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
103دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش کم آبی بربرخی صفات رویشی و عملکرد گیاه سویا(Glycine max L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت گروه های مختلف ارقام سویا درشرایط شمال خوزستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
105دریافت فایل PDF مقالهاثرات رژیم های مختلف آبیاری برروند تجمع ماده خشک هیبریدهای جدید آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
106دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ و باکتریهای افزاینده رشد بربنیه بذوروارقام سویاGlycine max(L.) Merillیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
107دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرتنش خشکی درآزمایشگاه برویژگیهای بذرارقام تجاری تنش خشکی دیده سویا درمزرعهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
108دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش کم آبی بربنیه بذرهای ارقام سویاGlycin max (L.) Merilیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
109دریافت فایل PDF مقالهبهبود مولفه های جوانه زنی بذورتولید شده درشرایط تنش کم آبی سویاGlycin max L با استفاده ازپیش تیماراسمزییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
110دریافت فایل PDF مقالهپروفیل پروتئینی چهار رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
111دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توان رقابتی ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare) در مقابل علف هرز منداب (Eruca sativa)دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
112دریافت فایل PDF مقالهتعیین درجه حرارت آستانه ارقام سویا نسبت به تنش گرما در شرایط شمال خوزستاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ارقام سویا نسبت به مصرف باکتری و مقادیر مختلف نیتروژن در شرایط شمال خوزستاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مدیریت تلفیقی بر زیست توده علفهای هرز و عملکرد دانه در نخود زراعی Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
115دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی سولفات روی و سولفات منگنز برعملکردواجزای عملکردسه رقم کلزای پائیزه درگیلاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
116دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکردارقام سویا درکرمانشاهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
117دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتاریخ کاشت برعملکردوویژگیهای زراعی ارقام سویا درمنطقه گیلاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
118دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت بررشد رویشی و زایشی چهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، pseudocou A. ، A.tinctoria و A.triumfettiدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی خسارت علفهای هرزدرمزارع ذرت دانه ای Zea mays L.) شهرستان کرمانشاه براساس فرمول کوزنسدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
120دریافت فایل PDF مقالهاثرسرما برخصوصیات جوانه زنی و بنیه بذرچهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، A.pseudocou ،A.tinctoria A.triumfettiدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان و میزان مصرف دوپهن برگ کش توصیه شده برکنترل علف هرزتاج خروس Amaranthus retroflexus درمزارع ذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کنترل علف های هرزبربرخی ازصفات زراعی ذرت دانه ایدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرمصرف خشکاننده پاراکوات برعملکرد و خصوصیات دانه گیاه باقلا درتاریخ های مختلف کاشت دراستان گیلاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرمصرف خشکاننده پاراکوات و تاریخ های مختلف کاشت برصفات جوانه زنی بذرباقلا دراستان گیلاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
125دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرمحلول پاشی عناصرروی وآهن برعملکردسیب زمینیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد اسیدآسکوربیک بربرخی صفات زراعی و عملکرد روغن گیاه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکرددانه ارقام کلزا درکشت بهاره درمنطقه ماهنشاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
128دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپرایمینگ بذورسویای حاصل ازتنش خشکی با اسیدسالیسیلیک برخصوصیات رویشی گیاه رشدیافته درآزمون سرمادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردژنوتیپ های مختلف سویا درکشت بهاره و تابستانهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
130دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی روی و اسیدآمینه بررشدو عملکردگیاه تریتیکاله به صورت کشت دوم دراراضی شالیزاریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
131دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی روی و اسید آمینه بررشدوعملکردگیاه تریتیکاله بصورت کشت دوم دراراضی شالیزاریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
132دریافت فایل PDF مقالهاثرنیتروژن و گوگرد برعملکرددانه و کارایی مصرف و کارایی جذب نیتروژن و گوگرددرکلزادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
133دریافت فایل PDF مقالهاثرات سرب درغلظت های بسیارزیاد بربرخی صفات گیاه گلرنگ دراثرمتقابل باکودهای زیستی و آلیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
134دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمحلول پاشی اسیدآمینه و تلقیح بذور با باکتریهای افزاینده رشدبراجزای عملکرددانه و درصد روغن آفتابگردان تحت تنش کم آبی درمنطقه زنجاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
135دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرباکتریهای افزاینده رشدبرعملکردآفتابگردان تحت تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
136دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش کم آبی براجزای عملکردارقام سویاGlycine max L.)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات فیزیولوژیکی درآفتابگردان تحت تنش کم آبیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
138دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فعالیت آنزیم های ضداکسنده سوپراکسیددیسموتاز و پراکسیداز درشرایط تنش خشکی درپنج رقم گندم دورومدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
139دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی روی فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز درپنج رقم گندم دورومدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
140دریافت فایل PDF مقالهتاثیرروی و باکتریهای محرک رشدبرعملکرداقتصادی و شاخص برداشت و سطح برگ پرچم و ماده خشک ریشه برنج رقم طارم محلی درمقادیر کاهش یافته نیتروژندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
141دریافت فایل PDF مقالهتعیین کارایی باکتریهای افزاینده رشدگیاه ازنظر عملکردواجزای عملکردبرنج درشرایط کم آبی و مقادیرکاهش یافته نیتروژندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
142دریافت فایل PDF مقالهاثرباکتریهای محرک رشدگیاه PGPR برعملکردواجزای عملکردگندم نان درشرایط نرمال و تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر منابع نامین نیتروژن و کاربرد کودهای آهن و منگنز بر اجزای عملکرد کلزادومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت تلفیقی(زراعی،مکانیکی و شیمیایی)علفهای هرز و فاصله خطوط کاشت بر صفات زراعی ذرت رقم 704دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی فاصله خطوط کاشت و مدیریت تلفیقی(زراعی ،مکانیکی و شیمیایی) علفهای هرز ذرت رقم 704دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
146دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر سطوح مختلف علفکش نیکوسولفورون و محلول پاشی عناصر روی و آهن بر کنترل علفهای هرز ذرت شیریندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر علفکش نیکوسولفورون و محلول پاشی روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیریندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
148دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش دز مصرف علف کش اولتیمابرعلفهای هرزذرت شیریندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
149دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاهش دز مصرف علف کش اولتیما برعملکرددانه ذرت شیریندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
150دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاخیرکاشت برمیزان مصرف علف کش پردیت و کولتیواتوردرکنترل علفهای هرزنخود زراعیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
151دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مصرف تلفیقی مقادیرکاهشی علف کشها درکنترل علف های هرزمزارع یونجه Medicago sativa L.) واثرآن روی محیط زیستدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
152دریافت فایل PDF مقالهتعیین شرایط صدای مناسب برای بهره‌گیری از حداکثر پتانسیل تولید سه رقم کلزا در مناطق نیمه گرمسیریدومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
153دریافت فایل PDF مقالهتاثیر علف کش های پیش رویشی و پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر علف کش ترقلان و چند علف کش پس رویشی بر کنترل علف های هرز مزارع گوجه فرنگی( Lycopersicum esculentum)اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
155دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر علف کش های مختلف بر جمعیت علف های هرز و عملکرد تریتیکالهسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتاریخ کاشت زمان مصرف نیتروژن و علف کش برعلفهای هرز جوسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
157دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرتاریخ کاشت زمان مصرف نیتروژن و علف کش برافزایش عملکرد جوسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ و آرایش کاشت روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ایزولاین های سویاسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
159دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش کاربرد نیتروژن و باکتری بایوسوی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد سویاسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش کاربرد نیتروژن و باکتری بایوسوی بر میزان کلروفیل برگ ،خصوصیات کیفی ومورفولوژیک سویاسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
161دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم کاشت بر خصوصیات زراعی وعملکرد لاین های زودرس سویا درکشت اول درمنطقه خرم آباد لرستانسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد آسکوربیک 1اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش کم آبیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
163دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سالسیلیک اسید واسیدآمینه(وکسال ®) بررشدوعملکردگیاه دارویی همیشه بهارتحت تنش خشکیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرزمان و دزمصرف علفکشها برصفات زراعی گندمکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
165دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر زمان و دز مصرف علفکشهابرجمعیت علفهای هرز پهن برگ گندمکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
166دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همبستگی عملکرد با صفات فیزیولوژی تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی در ارقام مختلف جوششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
167دریافت فایل PDF مقالهتأثیر باکتری های افزاینده رشد بر عملکرددانه کتان رواغنی در شرایط مختلف رطوبتیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
168دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پاسخ رشد رویشی گیاه دارویی کتان روغنی به باکتری های سودوموناس و آزوسپیلیوم در شرایط تنش کم آبیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
169دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ورمی کمپوست و باکتریهای آزوسپریلیوم و سودوموناس بر صفات زراعی کتان روغنیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
170دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ورمی کمپوست و باکتری های افزاینده رشد و عملکرد کتان روغنیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
171دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش گرما بر عملکبرد ارقام سویا در شرایط شمال خوزستاندومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
172دریافت فایل PDF مقالهتأثیر انش گرما بر عملکرد ارقام سویا در شرایط شمال خوزستاندومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
173دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر علف کش های محتلف بر زیست توده عل فهای هرز و عملکرد تریتیکاله با رویکرد کاهش مصرف علف کشهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
174دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عوامل محیطی بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد گیاه کلزا ( Brasica napus L. ) در منطقه قزویندومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
175دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی و پتانسیل سنجی عملکرد گیاه کلزا با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان ( SVM ) وجنگل تصادفی ( RF ) در منطقه قزویندومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
176دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های جوانه زنی شش رقم گندم دابل هاپلوئید تحت شرایط تنش خشکی و شوریدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
177دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی پارامترهای کیفی دانه گندم حاصل از مزارع دو استان تهران و یزددومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
178دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت گندم های تولید شده درمزارع استان های معتدل کشوردومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
179دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت گندم های تولیدی درمزارع کشاورزان در اقلیم سرد غرب، شمال غرب وشرق ایراندومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
180دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام و لاین های گندم کاشته شده در مزارع کشاورزان اقلیم سرد کشور با استفاده از تجزیه خوشه ایدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
181دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ارقام و لاین های گندم در اقلیم گرم جنوب و شمال ایران از نظر خصوصیات کیفیدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
182دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام و لاین های گندم مناطق گرم و جنوب و شمال ایران از نظر برخی صفات کیفیدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
183دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و توفوردی ام سی پی آ بر عملکرد و اجزای آن در مزارع ذرتدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
184دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و توفوردی ام سی پی آ جهت بهبود مدیریت علفهای هرز مزارع ذرتدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
185دریافت فایل PDF مقالهاثر سیتوگیت در کاهش دز مصرفی علف کش ها در مدیریت علف های هرز مزارع یونجه و تاثیر آن روی PH ، OC و EC خاکپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
186دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود در رقابت با علف های هرزپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
187دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روش های مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر تراکم علف های هرز سویا در دشت مغانهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
188دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد خردل هندی در شرایط تنش کم آبیهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
189دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روش های مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر وزن خشک علف های هرز سویا دردشت مغانهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
190دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم جاروییهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
191دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارائی شعله افکن در مدیریت تلفیقی علفهای هرز و کنترل آفت سرخرطومی برگ یونجههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
192دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیتوگیت در مدیریت علفهای هرز مزارع یونجه و اثر آن در کنترل سن گلخوار یونجههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
193دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلفیق روشهای غیر شیمیایی کنترل بر تراکم علفهای هرز گندم پاییزه ( Triticum aestivum)همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
194دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات دزهای کاهش یافته علفکش های تو فوردی + ام سی پی آ و بروموکسینیل + ام سی پی آ در عملکرد سورگوم جارویی در تراکم های مختلف کاشتهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
195دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد اسید آمینه و باکتری آزوسپریلیوم رشد بر توسعه رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبیهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
196دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روشهای مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر تراکم علفهای هرز سویا در دشت مغانهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
197دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر عملکرد و نسبت برابری زمینهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
198دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر صفات کیفی دانه ذرتهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
199دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت کود نیتروژن و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنجیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
200دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آزوسپیریلوم لیپوفروم بر ویژگی های بخش هوایی و زیرزمینی آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
201دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگرداننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
202دریافت فایل PDF مقالهاثر منبع بر خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در تاریخ های مختلف کاشت در شرایط دیمنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
203دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاخیر کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
204دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف تراکم بوته و فسفر بر رشد رویشی و عملکرد میوه و دانه گیاه داروئی کدوی تخم کاغذی (کدوی روغنی)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
205دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی عملکرد دانه ژنوتیپ های آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقی لاین × تستر در شرایط تنش و بدون تنش خشکی و برآورد شاخص های مقاومت به خشکی و ترسیم نمودار بای پلاتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
206دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضریب پاسخ عملکرد و شاخص های حساسیت وتحمل به خشکی در ارقام سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
207دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات کمی وکیفی ارقام و هیبریدهای جدید آفتابگردان روغنی نسبت به تنش کم آبینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
208دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال بر صفات فنولوژیکی ژنوتیپ های سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
209دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر کود دامی بر میزان پایداری غشاء سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا در شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
210دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و لاین های سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
211دریافت فایل PDF مقالهررسی خصوصیات زراعی در ارقام تحت تنش سویا در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
212دریافت فایل PDF مقالهاثرتغییر زمان کاشت بر رشد و توسعه رویشی ارقام و لاین های گیاه سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
213دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عکس العمل ارقام و لاین های سویا نسبت به فتوپریود و دما در شرایط طبیعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
214دریافت فایل PDF مقالهبررسی محدویت منبع – مخزن و اثر تراکم بر آن در دو هیبرید آفتابگرداننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
215دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییر میزان مخزن بر اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگرداننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
216دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر کود دامی بر شاخص های رشد و عملکرد دانه سویا در شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
217دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی و تراکم گیاه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی آفتابگردان در کشت دومنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
218دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی روی صفات کمی و کیفی ارقام ولاین های پیشرفته سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
219دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی بر هیبریدهای جدید تری وی کراس و سینگل کراس آفتابگرداننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
220دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی و تراکم بر خصوصیات زراعی سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
221دریافت فایل PDF مقالهاثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه داروئی گشنیز (Coriandrum sativum L. )نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
222دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
223دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر باکتری های افزاینده رشد گیاه بر خصوصیات بذرهای گیاهان حاصل از تنش کم آبی ارقام آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
224دریافت فایل PDF مقالهاثر تداخل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر برخی از مشخصات اندامهای هوائی و زیرزمینی سویا Glycin max Lدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
225دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه برخصوصیات گیاهان حاصل از بذرهای تنش خشکی سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
226دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم بر غده ریشه و گیاهان بذرهای سویا حاصل از تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
227دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کشت راهرویی سویا در باغات هرس کف بر شده چایدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
228دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
229دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
230دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قسمتی از اثربخشی دستاوردهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
231دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم و ظرفیت مخزن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
232دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج درکشت مستقیمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
233دریافت فایل PDF مقالهاثر نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminu) L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
234دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش خشکی گیاهان مادری سویا بر خصوصیات بذرهای حاصل در آزمونهای کیفیت بذردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
235دریافت فایل PDF مقالهتعیین تاریخ کاشت مناسب ارقام و گروه های رشدی سویا در شمال خوزستاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
236دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم های مختلف بوته بر صفات کمی و کیفی کاسنی (Cichorium intybus L.) در شرایط مختلف آبیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
237دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف بوته و سطوح نیتروژندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
238دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ورمی کمپوست و باکتریهای افزاینده رشد بر عملکرد و اجزایعملکرد کتان روغنیهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
239دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان اختلاط علف کش متری بوزین (سنکور)+ تیتوس جهت بهبود مدیریت علف های هرز مزارع سیب زمینیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
240دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و نوسانات اسانس در مراحل مختلف رشد گیاه دارویی شوید . Anethum graveolens Lدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
241دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین آرایش کاشت مناسب ارقام سویا در کشت تابستانه در منطقه صفی آباد دزفولسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
242دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنوتیپ های جو زمستانه در شرایط نرمال و تنش خشکی آخر فصلسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
243دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش آبیاری و مقادیر نیتروژن بر برخی خصوصیات کیفی بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه مغانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
244دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آبیاری و مصرف مقادیر ازت حاکم بر گیاه مادری بر بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدایت الکتریکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
245دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش قطع آب بر تجمع ماده خشک و پارامترهای رشدی سویاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
246دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش سویا به تنش خشکی و مقادیر مختلف فسفرهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
247دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگویی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد دانه سویا در شرایط تنش خشکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
248دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی برت جمع ماده خشک شاخص سطح برگ و برخی از شاخص های رشد ارقام و هیبرید های تجارتی آفتابگردانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
249دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر رشد و عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L)همایش ملی گیاهان دارویی1389
250دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مرکزیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
251دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر صفات زراعی و عملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مرکزیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
252دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات ریخت شناسی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) در شرایط تنش خشکی بعد از کشت غلاتهمایش ملی گیاهان دارویی1389
253دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) در شرایط تنش خشکی بعد از کشت غلاتهمایش ملی گیاهان دارویی1389
254دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص فیریولوژیک عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L .)همایش ملی گیاهان دارویی1389
255دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص رشد و عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L .)همایش ملی گیاهان دارویی1389
256دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و تراکم بوته بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گیاه دارویی مرزه سهندی ( Satureja sahandica Bornm )همایش ملی گیاهان دارویی1389
257دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار (Calandula officinalis L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
258دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود دامی و محلول پاشی نیتروژن بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahandica bornmهمایش ملی گیاهان دارویی1389
259دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دورآبیاری و زئولیت بر رشد و عملکرد کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
260دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
261دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مطالعه تأثیر سطوح مختلف آبیاری در مراحل اولیه رشد در لاین های امید بخش جو زمستانهکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
262دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر متری بوزین تولید داخل با نمونه چینی و آلمانی در کنترل تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum)اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
263دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش متری بوزین در کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی وپی جویی مقاومت برخی علف های هرز به آناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
264دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم گیاهی و روشهای مدیریت علف های هرز بر شاخص سطح برگ و درصد سدیم،پتاسم،نیتروژن و الکالیت های چغندرقند در منطقه میاندوآباولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
265دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر زمان و مقدار مصرف علف کش گرانستار بر عملکرد و اجزای عملکرد در گندم آذر 2دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار1393
266دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر زمان و مقدار مصرف علف کش گرانستار بر کنترل علفهای هرز مزرعه گندم آذر2دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار1393
267دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی روی تغییرات پروتئین و آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در پنج رقم گندم دورومهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
268دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های کشت مستقیم بر خصوصیات زراعی برنج در شرایط مختلف رطوبتیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
269دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشتدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
270دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف کشت و کم آبی بر اجزای عملکرد برنجدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
271دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاهش مصرف علف کش کروز بر عملکرد دو رقم ذرت دانه ایدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
272دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ویژگی های مراحل اولیه رشد لاین های امید بخش جو زمستانه در شرایط آزمایشگاهیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
273دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات تلقیح توأم بذر لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris با ریزوبیوم و باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر کارآیی عملکرد ماده خشک و دانهدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
274دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رابطه درجه حرارت برگ و عملکرد سویا با محلول پاشی رویو سالیسیلیک اسید تحت تنش کم آبیاولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1394
275دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنوتیپ های سویا در شرایط تنش کم آبی با استفاده از شاخص های تحمل به تنششانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
276دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکود دامی و برخی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد کدوی تخم کاغذیششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1399

جهانفر دانشیان Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقدار و زمان مصرف خشکاننده پاراکوات در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (.L fabae Vicia )در استان گیلاندو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1392
2دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی روی و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم آبیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های تثبیت کننده آزادزی و همزیست نیتروژن بر ویژگی های بذری و گیاهچه های بذرهای سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدودفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی لاینL 17 سویا در شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی در ارقام و لاین های پیشرفته سویا با تاکید بر شاخص های تحمل به تنشفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگرداندو فصلنامه کشاورزی1386
7دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ماده خشک و عملکرد کلزا تحت مدیریت های مختلف آبیاری و کود با استفاده از مدل AquaCropفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1397
8دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ ماتریکس بر بهبود برخی ویژگی های جوانه زنی بذر سه رقم سویا [Glycine max (L.) Merrill] رشد یافته تحت شرایط آبیاری محدودفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1394
9دریافت فایل PDF مقالهاثر سطح خشکی در بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام سویادوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی نانوذره منیزیم برصفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان تحت تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1400
11دریافت فایل PDF مقالهاثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1387
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشتمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات میزان کلروفیل، پروتئین و آنزیم های آنتی اکسیدانت در گندم دوروم تحت تنش خشکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی با اسیدآسکوربیک، اسید سالیسیلیک و متانول بر ویژگی های فیزیولوژیک و کاهش خسارت تاخیر کاشت کلزافصلنامه به زراعی کشاورزی1400
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردانفصلنامه به زراعی کشاورزی1400
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ژنوتیپ های سویا در شرایط شمال خوزستاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی ارقام کلزا تحت تاثیر تراکم های مختلف گیاه و کاربرد هیومیک اسیددوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1398
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان فصلنامه علوم آب و خاک1387
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1399
24دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L)فصلنامه علوم زراعی ایران1399
25دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات کربن آلی و عناصر غذایی خاک و عملکرد نیشکر (Saccharum officinarum L.) در تناوب‌های زراعیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
create: 19 June 2019 - view 556

جهانفر دانشیان annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in جهانفر دانشیان papers

Support