خانم دکتر Nazilla khatibzanjani

Dr. Nazilla khatibzanjani

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218407)

61
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers