آقای دکتر Saeed Ketabi

Dr. Saeed Ketabi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (223554)

19
45
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers