خانم دکتر zahra Rajaei

Dr. zahra Rajaei

هیات علمی، استادیار مدیریت دولتی-دانشگاه پیام نور

Researcher ID: (401037)

52
31
1
1
1

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی-ترجمه(راثول-کازانس) (خالدین) - 1399 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در استادیار گروه مدیریت دولتی- دانشگاه پیام نور (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر-استان خراسان جنوبی- بیرجند (1398)