Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Javad MesrAbadi

Dr. Javad MesrAbadi

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (95768)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Javad MesrAbadi

سمتهای علمی و اجرایی Javad MesrAbadi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Javad MesrAbadi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Javad MesrAbadi ISI Papers

Javad MesrAbadi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهرابطه مهارت های ارتباطی و رشد اجتماعی دانش آموزان با میزان بی انضباطیپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
2دریافت فایل PDF مقالهتفاوت انگیزش شغلی خودتعیین گری و راهبردهای آموزشی و انضباطی معلمان با سوابق کاری مختلفکنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1394
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه از لحاظ مشکلات خواندنسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی روایی سازه و تمیزی پرسشنامه احساس ارتباط دانش آموزان با مدرسهاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
5دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی یادگیری مشارکتی (جیگساو) بر شاخص سازگاری عاطفیـ اجتماعیو پیشرفت تحصیلی درس ریاضیدومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مولفههای تعلق به مدرسه در دانشآموزان ورزشکار و غیرورزشکار مقطع متوسطه شهر تبریزهمایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1394
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانشآموزان ورزشکار و غیرورزشکار مقطع متوسطه شهر تبریزهمایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1394
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین ابعاد هویت ملی- قومیتی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجانهمایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ابعاد هویت قومی، ملی و جهانی دانشجویان قومیت های مختلف دانشگاه شهید مدنی آذربایجانهمایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایس های دانش آموزان منضبط و دارای مشکلات انضباطی از لحاظ عملکرد خانوادهنخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبطنخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
12دریافت فایل PDF مقالهتمایز دانش آموزان منضبط و غیر منضبط بر اساس ذهن خوانی و هوش هیجانینخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391

Javad MesrAbadi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیرآموزش مولفه های هوش موفق بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتداییفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1400
2دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش ابراز وجود بر جرات ورزی وحل مساله اجتماعی دانش آموزان پسر قربانی قلدریمطالعات روان شناختی1399
3دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل اثربخشی مداخلات درمانی – آموزشی بر بهبود اختلال یادگیری خاصفصلنامه سلامت روان کودک1399
4دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم جویی و اهمال کاری تحصیلیفصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی1398
5دریافت فایل PDF مقالهرابطه جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش فراتحلیلیفصلنامه روان شناسی تربیتی1398
6دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل روایی آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومیفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1398
7دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل نقش جنسیت و سن آزمودنی ها بر اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی اختلال های یادگیریفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی1397
8دریافت فایل PDF مقالهساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادیفصلنامه اندازه گیری تربیتی1397
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثربخشی آموزش به روش جیگساو بر شاخصهای شناختی، عاطفی و سازگاری عاطفی - اجتماعی دانشآموزان دختر در درس ریاضیدوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری1397
10دریافت فایل PDF مقالهنیمرخ های دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه براساس مشکلات خواندن و نوشتنفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1396
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس انگیزش شغلی خود تعیین گری بلیس در بین معلمان شهرهای شمالی استان آذربایجان غربیفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1396
12دریافت فایل PDF مقالهانطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B )فصلنامه اندازه گیری تربیتی1396
13دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی بر یادداری و درک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتداییفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1396
14دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی استفاده از تقویت پته ای بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتداییفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان1396
15دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیمعلوم تجربیفصلنامه روان شناسی تربیتی1395
16دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی ترسیم نقشه های مفهومی گروهی بر شاخص های شناختی- عاطفی درس شیمیفصلنامه روان شناسی تربیتی1395
17دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیکفصلنامه فناوری آموزش و یادگیری1395
18دریافت فایل PDF مقالهطراحی، اجرای آزمایشی و اعتباربخشی آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومیفصلنامه مطالعات برنامه درسی1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای نیمرخ های عاطفه تحصیلی سازگار و ناسازگارفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1393
20دریافت فایل PDF مقالهساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در دانش آموزان متوسطهفصلنامه اندازه گیری تربیتی1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی روایی و پایایی شیوه های نمره گذاری آزمون های مبتنی برنقشه مفهومیفصلنامه اندازه گیری تربیتی1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی روایی و پایایی شیوه های نمره گذاری آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومیفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و کارل راجرز نسبت به ماهیت و کمال انسانیدوفصلنامه تربیت اسلامی1386
create: 4 December 2018 - view 112
Support