آقای دکتر Ebrahim Mirshah jafari

Dr. Ebrahim Mirshah jafari

استاد دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178925)

44
78
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers