آقای دکتر Mohamad Javad Liyaghat Dar

Dr. Mohamad Javad Liyaghat Dar

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183229)

15
68

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers