اطلاعات کنفرانس

8th National Congress of New Finds in English Language Studies

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 31 شهریور 1399
تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1399
تعداد صفحات: 1150
تعداد مقالات :95
نمایش مقالات: 38724
شناسه ملی این کنفرانس: ELSCONF08
نویسندگان مشارکت کننده: 155 پژوهشگر

مجموعه مقالات 8th National Congress of New Finds in English Language Studies

نتایج 1 تا 50 از مجموع 95