فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی

The journal Future Studies of the Islamic Revolution

نشریه  «آینده پژوهی انقلاب اسلامی» با پروانه انتشار به شماره ثبت ۸۷۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،از تابستان ۱۳۹۹ توسط مرکز رصد و آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

اساتید و پژوهشگران می توانند ضمن ثبت نام در سایت، مقالات خود را طبق راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند. این نشریه رایگان بوده و مقالات ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ خواهند رسید.

حوزه های تحت پوشش: آینده‌پژوهی – آینده‌پژوهی اسلامی – آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی