اطلاعات کنفرانس

First National Conference on Social and Psychological Injuries with Emphasis on Behavioral Sciences

محل برگزاری: شیراز
تاریخ برگزاری: 25 آذر 1400
تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1400
تعداد صفحات: 2023
تعداد مقالات :167
نمایش مقالات: 45234
شناسه ملی این کنفرانس: PSYSCONF01
نویسندگان مشارکت کننده: 282 پژوهشگر

مجموعه مقالات First National Conference on Social and Psychological Injuries with Emphasis on Behavioral Sciences

نتایج 1 تا 50 از مجموع 167