آقای دکتر abdolghader tekei

Dr. abdolghader tekei

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (119655)

142
27
10
3
54
8
8
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Designing Strategic Control Model in Order Realize Purpose of 20-Yaer Landape Document in Islamic Republic of Iran. ISI ) ) Research Journal of Recent Sciences مارچ 2015 جلد 4

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب مدیریت کیفیت جامع، مشارکت، نوآوری و سازمان یاد گیرنده (طاهری/ گلستان) - 1397 - Persian
 • کتاب ارتباطات، عدالت و توسعه سازمانی (طاهری/ گلستان) - 1397 - Persian
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (طاهری/ گلستان) - 1397 - Persian
 • کتاب مروری بر مدل های کنترل استراتژیک (کیسان/تهران) - 1396 - Persian
 • کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی (فرهنگ نور/تهران) - 1396 - Persian
 • کتاب اقتصاد کلان (کیسان/تهران) - 1395 - Persian
 • کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی (فرهنگ نور/تهران) - 1394 - Persian
 • کتاب مدیریت پروژه (دانش و فن/تهران) - 1392 - Persian
 • کتاب مبانی کار آفرینی (نارنجستان/گرگان) - 1392 - Persian
 • کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی (فرهنگ نور/تهران) - 1390 - Persian

Education

 • دکتری تخصصی مدیریت دولتی 1386-1392
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 1376-1378
 • کارشناسی مدیریت دولتی 1368-1371

سوابق شغلی و تخصصی

 • مامور تشخیص مالیاتی( ممیز مالیاتی ) (1371-1376)
 • کارشناس نمونه استانی(سمنان) دانشگاه دولتی دامغان در جمع آوری اطلاعات و داده های آماری (1387-1388)
 • رتبه اول آزمون دوره های آموزشی مالیاتی استان مازندران و اخذ تقدیر نامه (1374-تاکنون)
 • اخذ مجوز مدیریت آموزشگاهی از سازمان فنی و حرفه ای (1385-1390)
 • کارشناس تعلیم وتربیت و امور خانواده رادیویی با بخش ترکمنی رادیوی گرگان (تاکنون)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور دامغان (1378-1387)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد دامغان (1380-1387)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد شاهرود (1382-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد سمنان (1379-1397)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور سمنان (1395-1399)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد گرگان (1395-1397)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد علی آباد کتول (1390-1395)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی تهران (1394-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد گنبد کاووس (1389-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد مینودشت (1392-1395)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور گنبد کاووس (1390-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه فرهنگیان گنبد کاووس (1394-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه دولتی گنبد کاووس (1396-1397)
 • سابقه تدریس در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان (1396-1398)
 • سابقه تدریس در بیمارستان بسکی (1396-1397)
 • سابقه تدریس در مدیران وروسای شعب بانک ملت استان سمنان (1391-1392)
 • سابقه تدریس در آزمونگر عملی سازمان فنی و حرفه ای در رشته مدیریت بازاریابی و دارای کارت مدیریت آموزشگاهی از فنی و حرفه ای (1393-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس کارآفرینی و اخذ مجوز وقبولی دوره های مدرسان کار آفرینی از موسسه کار و تامین اجتماعی (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه علوم پایه دامغان (1378-1388)
 • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه علوم پایه دامغان (1378-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در راهنمایی کارشناسی وهمچنین کار پروژه های پایان نامه آموزی و کارورزی مقاطع کاردانی و کارشناسی (1390-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و مقالات همایش های منطقه ای وملی (1390-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مدیریت وآموزش ابتدایی (1390-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست کمیته اجرائی همایش اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی درتاریخ 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آموزش و پرورش ابتدائی و توسعه پایدار (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته داوری اولین همایش ملی آموزش و پرورش ابتدائی و توسعه پایدار (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته علمی اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرائی اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته داوری اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای هم اندیشی نخبگان و اساتید دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس در سال 1396 (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی و تخصصی پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات داوران فصلنامه علمی و تخصصی پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رتبه دوم کنکور دکتری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در موسس ومدیر عامل موسسه پدیده مدیریت به شماره ثبت (130) اداره ثبت شرکت ها (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته فرهنگی شورای شهر دامغان (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارائه سخنرانی تحت عنوان خانواده و اقتصاد مقاومتی در تاریخ 26/1/1393 سالن اداره ارشاد اسلامی گنبدکاووس / موسسه راه نوین زندگی گلستان (1393-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارائه سخنرانی تحت عنوان تجزیه و تحلیل رفتار متقابل در تاریخ 16/9/1397 سالن جمعیت هلال احمرشهرستان گنبد کاووس/ موسسه راه نوین زندگی گلستان (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارائه سخنرانی تحت عنوان نقش تعاون و کار آفرینی در فرآیند توسعه در روز تعاون در اداره تعاون شهرستان گنبدکاووس در تاریخ 16/6/1390 (1390-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارائه سخنرانی در روز جهانی جمعیت در شهرستان گالیکش در تاریخ 14/8/1393در مسجد النبی شهرستان گالیکش (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارائه سخنرانی در هفته دولت /همایش اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی در تاریخ 8/6/1395در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارائه سخنرانی های دانشگاهی متعدد (سازماندهی در دانشگاه، چیستی مفهوم توسعه و ابعاد آن، مفاهیم و اصول اساسی توسعه پایدار و...) (1390-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارائه کارگاه های آموزشی مدیریت تعارض، مدیریت بازاریابی و مدیریت استراتژیک دانشگاه های پیام نور و دولتی دامغان (1390-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مصاحبه رادیویی با بخش ترکمنی رادیوی گرگان به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ 25/9/1393 ساعت 17راجع به اهمیت و ضرورت پژوهش (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارائه سخنرانی دانشگاهی تحت عنوان تجزیه و تحلیل رفتار متقابل و پنجره جو/ هری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمس گنبد (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 1 گنبد کاووس (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 2 گنبد کاووس (1390-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه و هیات داوران مجله مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد رشته روان شناسی صنعتی، سازمانی (1399)
 • کارشناس نمونه استانی(سمنان) دانشگاه دولتی دامغان در جمع آوری اطلاعات و داده های آماری (1387)
 • رتبه دوم کنکور دکتری (1386)
 • اخذ مجوز مدیریت آموزشگاهی از سازمان فنی و حرفه ای (1386)
 • آزمونگر عملی سازمان فنی و حرفه ای در رشته مدیریت بازاریابی و دارای کارت مدیریت آموزشگاهی از فنی و حرفه ای (1385)
 • اولین موسسه مدیریتی در سطح شهرستان ( آموزش، مشاوره و تحقیق) (1383)
 • مدرس کارآفرینی و اخذ مجوز وقبولی دوره های مدرسان کار آفرینی از موسسه کار و تامین اجتماعی (1380)
 • رتبه اول آزمون دوره های آموزشی مالیاتی استان مازندران و اخذ تقدیر نامه (1372)

Workshops

 • کارگاه ضیافت اندیشه - دانشگاه (1399)
 • کارگاه آموزشی تعلیم وتربیت(2) - دانشگاه (1396)
 • کارگاه آموزشی تعلیم وتربیت(2) - دانشگاه (1395)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - دانشگاه (1395)
 • کارگاه آموزشی پیوست نگاری فرهنگی - دانشگاه (1395)
 • کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت - دانشگاه (1394)
 • کارگاه آموزشی مهارت های 7 گانه کامپیوتر - دانشگاه (1389)
 • کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه دانشگاهی - موسسه پژوهش و آموزش در برنامه ریزی آموزش عالی (1388)