آقای Mohammadreza Abdoli

Mohammadreza Abdoli

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178527)

119
104
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs