ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Shahin Uostan

Shahin Uostan

دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181051)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Shahin Uostan در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)

سمتهای علمی و اجرایی Shahin Uostan در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Shahin Uostan Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهروش کمی اندازه گیری ترکیبات سایدروفوری در ترشحات ریشه ای گیاهدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی سه ایزوله سودومون اس در رهاسازی فسفات از سطوح کانیهای متغی ر باردهمین کنگره علوم خاک ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهتنفس میکروبی ( آزاد شدن ) CO2 خاک تیمار شده با کودهای آلی تحت شرایط دمایی و رطوبتی کنترل شدهدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهسنتیک معدنی شدن نیتروژن آلی خاک در دو سطح دمایی و رطوبتیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهبرخی عوامل موثر بر جذب روی (Zn) در یک خاک آهکیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
6دریافت فایل PDF مقالهتخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهشکلهای پتاسیم و روابط Q/I در برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای جذبی برخی غیر متحرک کننده های روی (Zn)دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سینتیک آزاد شدن نیتروژن معدنی از منابع نیتروژن آلی کمپوست حاصل از مواد زائد جامد شهری در خاکسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
10دریافت فایل PDF مقالهپالایش زیستی کادمیوم و نیکل در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب بوسیله باکتری های مقاوم خاکچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر لجن فاضلاب و کود دامی بر رشد، جذب و غلظت فلزات سنگین در گیاه آفتابگردانچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت فسفر، نیترات، نیتروژن آلی و نیتروژن کل اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیکاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت Zn ،Mn ،Fe و Cu ریشهها و بخش هوایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیکاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر منابع و مقادیر کودهای آلی و غرقاب بر ویژگیهای رشد گیاه آفتابگرداناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روی (Zn) و کادمیوم (Cd) مصرفی و گیاه برنج بر شکل قابل جذب برخی از عناصر کم مصرف در یک خاک شن لومی در شرایط غرقاب و غیرغرقاباولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهاثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه جوبهارهاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهپاسخ کلروتیک شاخساره های درون شیش های سه ژنوتیپ سیب به غلظت های مختلف آهنهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی دو جدایه باکتریایی از خاک با توان تجزیه زیستی قارچکش بنومیلاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
19دریافت فایل PDF مقالهتجزیه زیستی علفکش پاراکوات توسط دو باکتری Achromobacter xylosoxidans وStreptomyces sp. شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
20دریافت فایل PDF مقالهتجزیه زیستی قارچکش بنومیل توسط دو باکتری Bacillus endophyticus و Streptomyces sp.شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
21دریافت فایل PDF مقالهوضعیت آبی برگ و برخی پارامترهای فتوسنتزی لوبیا در واکنش به کاربرد ZN تحت تنش کمبود رطوبتیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش میزان ZN و رطوبت خاک بر رشد ریشه،محتوای نسبی آب و هدایت روزنه ای برگ دو رقم لوبیادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهاثرات کلرید کادمیم برصفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلزا رقم ساری گلدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتلفیقی کودهای آلی و نیتروژن برعملکردو اجزای گندم رقم الوند درشرایط مزرعه ایدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
25دریافت فایل PDF مقالهاثرکود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه برغلظت عناصرپرمصرف ذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
26دریافت فایل PDF مقالهاثرشرایط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی برغلظت های عناصرکم مصرف دربخش هوایی گیاه برنجدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نسبت سدیم به پتاسیم گیاه شورپسندSuaeda aegyptiaca در سطوح مختلف شوری و نیتروژناولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کمبود عناصر ریزمغذی بر تولید ترکیبات کی لیت کننده از ریشه سورگومیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کمبود عناصر ریز مغذی بر PH آبشویه در مراحل مختلف رشد گیاه سورگومیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قارچ های میکوریز Glomus intraradices و Glomus versiform بر جذب Zn در گوجه فرنگییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
31دریافت فایل PDF مقالهاثرات تبدیل تناوب های گندم - آیش و گندم - نخود به کشت ممتد گندم بر خصوصیات فیزیکی خاک در ارتباط با فاکتور فرسایش پذیری خاکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
32دریافت فایل PDF مقالهاثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیمیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر PH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر غلظت و مقدار عناصر ca، Mg، K و Na ریشه ها و اندام های هوایی اسفناجیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای مختلف و زمان بر کارایی حذف الکتروسینتیکی Pb, Cd,Zn از یک خاک آهکی آلودهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
35دریافت فایل PDF مقالهاثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد شاخساره و دانه لوبیاسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهاثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد دانه گاودانهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شدت نور و کمبود Zn بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ، فتوسنتز ذرتاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
38دریافت فایل PDF مقالهاثر تناوب بر رشد، عملکرد دانه و تجمع کادمیوم در گیاه لوبیا قرمز تحت تنش کادمیوماولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1393
39دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری Ensifer meliloti ( Sinorhizobium meliloti ) وفسفر بر وزن تر و غلظت پتاسیم، کلسیم و منیزیم شاخساره و ریشه یونجه در شرایط تنش خشکیدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
40دریافت فایل PDF مقالهتعیین فاصله تاکسنومیک خاک های آهکی، گچی و شور در سیستم های رده بندی ST و WRBپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر لوریل بنزن سولفونات برجمعیت باکتری های گرم منفی خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
42دریافت فایل PDF مقالهغیرمتحرک سازی سرب در ریشه آفتابگردان توسط گلومالین قارچ Rhizophagus irregularisپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
43دریافت فایل PDF مقالهتعیین (IC(50 برخی قارچ های جداسازی شده از خاک های آلوده ی معدن انگوران زنجانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرآبیاری با فاضلاب بر برخی خصوصیات خاک به روش کریجینگ (مطالعه ی موردی:بارزیل،مشگین شهر)اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افت سطوح مختلف آب بر شکل های مختلف اکسیدهای آهن خاک در کرانه شرقی حوزه آبخیز دریاچه ارومیهسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد نانوسوپرجاذب ASN-320 بر روابط آبی و عملکرد خیار گلخانه ای در شرایط شوری و کم آبیدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت تکامل خاک با استفاده از شکل های مختلف آهن در کرانه شرقی حوزه آبخیز دریاچه ارومیهچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: شیمی خاک- تاثیر کاه و کلش گندم و بیوچار حاصله بر فسفر قابل استخراج در چهار خاک با اسیدیتی متفاوتشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: شیمی خاک- تاثیر بیوچار حاصله از کاه و کلش گندم بر pH و EC در برخی خاک ها با اسیدیتی متفاوتشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
50دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- شناسایی ویژگی های فیزیکی و شیمیائی ذرات نانو و مزو بیوچار چوب درخت راش تولید شده توسط فرآیند آسیاب گلوله ایشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- احیای کروم شش ظرفیتی توسط اسید هیومیک استخراج شده از بیوچار و لئوناردیت در شرایط نوری مختلفشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
52دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسی کاربرد نانو ورقه های Green Rust کربناتی در حذف (Cr(VI از محلول آبیشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
53دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- پهنه بندی رقومی توزیع آهن معادل کل خاک با استفاده از زمین آمار در کرانه شرقی دریاچه ارومیهشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
54دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- بررسی تغییرات مکانی آهن معادل کل خاک با ترازهای ارتفاعی مختلف آب دریاچه ارومیهشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
55دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: شیمی خاک- تاثیر نانو و مزو بیوچار تولید شده توسط فرآیند آسیاب گلوله ای بر جذب کادمیوم در یک خاک شنیشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
56دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- ارزیابی دو روش استخراج (پیمانه ای و ستونی) برای حذف فلزات سنگین از خاک های آلوده با استفاده از EDTAشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
57دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تاثیر نانوسوپرجاذب ASN-320 بر برخی شاخص های رشد خیار گلخانه ای در شرایط شوری و کم آبیشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
58دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: شیمی خاک- تاثیر چند بیوچار مختلف بر تغییرات pH و EC دو خاک قلیایی و اسیدی در طی یک سال انکوباسیونشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398

Shahin Uostan Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثرهای روی و فسفر بر غلظت عناصر غذایی، نشاسته و قندهای احیایی غده سیب زمینی درشرایط با و بدون تنش کمبود آبفصلنامه آب و خاک1395
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنابراساس داده های سنجنده TM مطالعه موردی: اراضی شرق شهرستان خوی- استان آذربایجان غربیفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1395
3دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرتفصلنامه آب و خاک1396
4دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح سودوموناس های آزادکننده پتاسیم بر رشد و جذب پتاسیم گوجه فرنگی در دو خاک با مقادیر مختلف پتاسیم در دسترسفصلنامه آب و خاک1396
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حذف ماده آلی بر سینتیک و ترمودینامیک واجذب فسفر در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان شرقیفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1395
6دریافت فایل PDF مقالهشکل های شیمیایی روی، سرب و کادمیم در خاک های آلوده قبل و بعد از استخراج پیمانه ای با EDTAفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1395
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف و سدیم در دانه، برگ و ساقه گندمپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر رشد، فعالیت آنزیم های پاداکسنده، پراکسیداسیون لیپیدی و کارایی نظام نوریII در خیار پیوندی روی پایه های کدوفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به کلروز در برخی پایه های سیب به دو روش گرسنگی آهن و تنش بی کربناتفصلنامه علوم محیطی1396
10دریافت فایل PDF مقالهسینتیک معدنی شدن نیتروژن در یک خاک تیمار شده با کمپوست، ورمی کمپوست و کود دامیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر لجن فاضلاب بر جذب فسفر و فسفر قابل استفاده در برخی از خاک های آهکیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
12دریافت فایل PDF مقالهشکل های مختلف پتاسیم و روابط Q/I در خاک های تحت کشت آفتابگردان (منطقه خوی)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
13دریافت فایل PDF مقالهکارایی مدل های برآورد دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت در خاکنشریه پژوهش های خاک1393
14دریافت فایل PDF مقالهشاخص های پسماند همدماهای جذب- واجذب پتاسیم در برخی خاک های آذربایجان شرقینشریه پژوهش های خاک1395
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های بخش مایع و جامد هیدروچارهای تولید شده از ضایعات چوب سیب در دما و زمان های مختلف کربونیزه شدن گرمآبینشریه پژوهش های خاک1397
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر لجن فاضلاب بر جذب فسفر و فسفر قابل استفاده در برخی از خاک های آهکیفصلنامه علوم آب و خاک1387
17دریافت فایل PDF مقالهشکل های مختلف پتاسیم و روابط Q/I در خاک های تحت کشت آفتابگردان (منطقه خوی)فصلنامه علوم آب و خاک1387
18دریافت فایل PDF مقالهسینتیک معدنی شدن نیتروژن در یک خاک تیمار شده با کمپوست، ورمی کمپوست و کود دامیفصلنامه علوم آب و خاک1386
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی فروزینگی زیستی ترکیبات نفتی، فعالیت برخی از آنزیم ها و عملکرد گیاه شبدر در خاک آلوده به نفت خام فصلنامه علوم آب و خاک1390
20دریافت فایل PDF مقالهاثر سویه های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر رشد، جذب نیتروژن و فسفر گیاه گندم در شرایط گلخانه ایفصلنامه علوم آب و خاک1390
21دریافت فایل PDF مقالهاثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر غلظت فلزات سنگین در ریشه و بخش هوایی آفتابگردان در یک خاک شن لومیفصلنامه علوم آب و خاک1390
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف سیلیسیوم بر رشد، ترکیب شیمیایی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) در شرایط شورفصلنامه علوم آب و خاک1394
23دریافت فایل PDF مقالهحذف فلزات سنگین از خاک های آلوده با استفاده از EDTAفصلنامه علوم آب و خاک1394
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط رطوبتی و غلظت آمونیوم بر نیتراتسازی در دو خاک با بافت متفاوتفصلنامه علوم آب و خاک1397
25دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده علف‌کش پاراکوات از خاک‌های تبریزدو فصلنامه زیست شناسی خاک1394
26دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (SDBS) بر برخی شاخص‌های زیستی خاکدو فصلنامه زیست شناسی خاک1397
create: 2 June 2019 - view 1065
Support