آقای Vahid Fallah

Vahid Fallah

استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184761)

53
61
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers