آقای دکتر Vahid Ghasemi

Dr. Vahid Ghasemi

استادجامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400033)

11
113
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers