آقای دکتر Valiollah Farzad

Dr. Valiollah Farzad

دانشیار دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (274367)

6
109
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers