خانم دکتر Parisa Alizadeh

Dr. Parisa Alizadeh

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403487)

7
23
132
1
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

Books

  • پایان نامه طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه¬کرد بخش¬ كسب ¬و كار ایران در فعالیت¬های تحقیق و توسعه (دانشگاه علامه طباطبایی) - 1397 - Persian

Education