آقای دکتر Saeed Saadat

Dr. Saeed Saadat

عضو هییت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (498985)

37
22
33

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs