آقای دکتر ali hosseinzadeh

Dr. ali hosseinzadeh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (503477)

51
34
6
3
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مبانی رفتار سازمانی (سیمرغ خراسان- مشهد) - 1402 - Persian
  • کتاب مدیریت بر انیشتین ها (ضریح آفتاب- مشهد) - 1401 - Persian
  • کتاب سازمان و مدیریت (سیمرغ خراسان- مشهد) - 1395 - Persian
  • کتاب تاریخ تکامل اندیشه مدیریت(2) (سیمرغ خراسان- مشهد) - 1393 - Persian
  • کتاب تاریخ تکامل اندیشه مدیریت(1) (سیمرغ خراسان- مشهد) - 1391 - Persian
  • کتاب مشاهیر و صاحبنظران مدیریت (چاپ نخست مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران- چاپهای بعدی انتشارات مهربان) - 1384 - Persian

Teaching Experience

  • استادیار (1384-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه (1384-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • کتاب سال دانشجویی کشور (1385)