آقای دکتر Soheil Sobhan Ardakani

Dr. Soheil Sobhan Ardakani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (8142)

70
140
90

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers