اطلاعات کنفرانس

The fourth international conference of educational sciences, psychology, counseling, education

تاریخ برگزاری: 28 دی 1402
تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1402
تعداد صفحات: 5361
تعداد مقالات :380
نمایش مقالات: 17937
شناسه ملی این کنفرانس: HEPCONF04
نویسندگان مشارکت کننده: 956 پژوهشگر

مجموعه مقالات The fourth international conference of educational sciences, psychology, counseling, education

نتایج 1 تا 50 از مجموع 380