فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک

Journal of textile and clothing science and technology

مجله علوم و فناوری نساجی دارای مجوز انتشار با اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات کشور، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت فصلنامه و به زبان فارسی توسط موسسه نساجی امروز، منتشر می شود.

این مجله کلیه مقالات علمی دریافتی در محورهای مرتبط با علوم و مهندسی نساجی و پوشاک و فرش را پس از داوری توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات علمی، تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت پذیرش از نظر کیفیت ارائه مطالب، روزآمد بودن موضوع، و تناسب آن با اهداف مجله به چاپ می­رساند.

این نشریه با برخورداری از هیات تحریریه شناخته شده متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاهای کشور، یک مجله معتبر علمی به شمار می‌­رود. به منظور معرفی مجله علوم و فناوری نساجی پوشاک و صنایع وابسته به مجامع بین المللی از نخستین شماره آن، مطالب روی جلد در پشت جلد و چکیده مقالات هر شماره نیز به زبان انگلیسی چاپ می شود.

اهداف انتشار مجله:

- معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی

- تلاش در توسعه و ترویج دانش علوم و مهندسی نساجی

- تلاش در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با در دسترس قرار دادن نتایج تحقیقات پژوهشگران

- افزایش روحیه پژوهشگری در بین محققین، دانشجویان و متخصصین واحدهای صنعتی

نکاتی که باید در ارسال مقاله به این نشریه رعایت کرد.

مطالب و نحوه ارسال طبق موارد درج شده در بخش راهنمای نویسندگان ، ارسال مقاله باشد. همچنین برای اطلاع بیشتر از نحوه پذیرش مقاله از منوی فرآیند پذیرش مقالات نیز دیدن فرمایید.

* مسئول مکاتبات باید از اعضای هیات علمی و یا شاغل در سایر موسسات باشند، بنابراین مقالات دانشجویان باید توسط عضو محترم هیات علمی از طریق سامانه ارسال گردد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات