آقای Heydar Jahanbakhsh

Heydar Jahanbakhsh

دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177094)

117
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers