آقای دکتر Omid Bozorg Haddad

Dr. Omid Bozorg Haddad

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178118)

112
58
249
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers