مجله مدیریت بازاریابی هوشمند

Journal of Intelligent Marketing Management

از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان سراسر کشور دعوت به عمل می آورد دستاورد های علمی خود را به این نشریه ارسال نمایند.
محور های اصلی:
بازاریابی و هوش مصنوعی
هوشمندی کسب و کار( تجارت هوشمند الکترونیک، هوش تجاری ، داده کاوی و فرایندکاوی در بازاریابی)
کاربرد فناوری های نوین هوشمند در بازاریابی (بازارنولوژی)
پیشرفت های یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی در حوزه بازرگانی
تحول رفتار مصرف کننده با هوش مصنوعی
تحلیل داده های بزرگ جهت تبیین استراتژی های بازاریابی

مزایا:
برخورداری مقالات از اعتبار علمی – پژوهشی
داوری زودهنگام واقعی

مدیریت بازاریابی هوشمند نشریه ای با رویکرد توسعه دانش و پژوهش در حوزه های نوین بازاریابی هوشمند در کشور است. این نشریه با هدف شناسایی روش های بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران و ارائه راهکار برای آن، به صورت فصلنامه مقالات علمی در این حوزه را منتشر می کند. همچنین این نشریه از بهار سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد.

این مجله قبلا با عنوان "نگرش های نوین مدیریت بازرگانی" منتشر می شد.

موضوعات تحت پوشش:
مدیریت صنعتی-مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-مدیریت اجرایی-مدیریت کارآفرینی- فناوری اطلاعات-مدیریت آموزشی-مدیریت شهری-مدیریت استراتژیک-مدیریت بازاریابی مدیریت تولید-مدیریت مالی-مدیریت منابع انسانی- مدیریت تکنولوژی- مدیریت پروژه- مدیریت ریسک-مدیریت رسانه-مدیریت روابط عمومی