آقای دکتر Hosein Didehkhani

Dr. Hosein Didehkhani

گروه مهندسی صنایع، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178669)

90
61
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers