خانم Zahra Alizadeh

Zahra Alizadeh

مسئول آموزش کانون مهندسین ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180131)

115
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers