آقای دکتر Hamid Reza Asghari

Dr. Hamid Reza Asghari

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400171)

143
54
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers