آقای دکتر Abdolreza Bahremand

Dr. Abdolreza Bahremand

Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186261)

88
66
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers