آقای دکتر Hasan Rouhipour

Dr. Hasan Rouhipour

دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (427846)

22
18
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs