ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

فرهاد خرمالی

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186219)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی فرهاد خرمالی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

فرهاد خرمالی Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قطع درختان جنگلی و اجرای عملیات زراعی بر تلفات خاکهای با مواد مادری لسی در اراضی شیبدار شرق استان گلستانهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های کیفیت خاک در تناوب های مختلف کشت برنج در منطقه دشت سر آملهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جذب سطحی عناصر سرب و کادمیم در دو خاک با خصوصیات فیزیکوشیمیایی متفاوت در استان گلستانهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحول کانیهای رسی و ارتباط آن با شکلهای مختلف پتاسیم در ایستگاه تحقیقاتی خرکه استان کردستاننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهتغییر و تحول در خصوصیات فیزیکو شیمیایی و مینرالوژیکی خاک های با مواد مادری لسی در ارتباط با موقعیتهای مختلف ژئومورفیک در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استان گلستاننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آنالیز تصویر و روش های میکروسکوپی در تخمین مقدار گچ و تخلخل خاک های گچینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنیک های فلئورسانس ماوراء بنفش و کاتدولومینسنس در تشخیص کلسیت پدوژنیکنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکروسکوپی شکل های پدوژنیک کربنات کلسیم در خاکهای خشک و نیمه خشک جنوب ایراننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی میکرومورفولوژیکی اشکال مختلف کربنات کلسیم ثانویه در توالی لس - پالئوسول منطقه ناهارخوران گرگاننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر موقعیت شکل اراضی و عمق سفره آب زیر زمینی در تشکیل خاک های مالی سولز در ایستگاه تحقیقاتی خرکه - استان کردستاننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تغییر کاربری اراضی و موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر پارامترهای کیفیت خاک و میکرومورفولوژی تحولات ناشی از آندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مکانیزاسیون ( ماشینهای جنگل ) روی برخی خصوصیات فیزیکی و میکرومورفولوژیکی خاکهای جنگلیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجلیک خاک های آلفی سولز در جنوب غربی استان گلستاندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکرومورفولوژیک گچ پدوژنیک بر یک ردیف اقلیمی - ارضی در غرب استان گلستاندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کانی شناسی خاکهای مالی سول تشکیل شده بر روی تپه های لسی موقعیت های مختلف زمین نما در منطقه آق امام استان گلستاندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی خصوصیات و طبقه بندی خاکهای مزارع انستیتو تحقیقات توتون تیرتاشدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر رژیم رطوبتی خاک و کشت برنج بر خصوصیات مینرالوژیکی اراضی شالیزاری منطقه آمل استان مازندراندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
18دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق سفره آب زیرزمینی بر خصوصیات مرفولوژی و میکرومورفولوژیکی اراضی شالیزاری منطقه آمل استان مازندراندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
19دریافت فایل PDF مقالهتغییر و تحول کانی های رسی به عنوان شاخصی از تخریب خاک در اراضی شیبدار لسیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر پذیری مکانی و همبستگی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی به کمک تکنیک زمین آمار ( مطالعه موردی : بخشی ازاراضی شمال آق قلا )دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
21دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشة شوری و اسیدیته خاک بخشی از اراضی کشاورزی دشت آق قلا، استان گلستاندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
22دریافت فایل PDF مقالهمیکرومورفولوژی و تغییرات پارامترهای کیفی خاکها در یک بیوسکونس با مواد مادری لسیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکلهای مختلف پتاسیم و ارتباط آن با کانی های رسی در برخی از خاکهای غرب استان گلستاندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
24دریافت فایل PDF مقالهخاکهای لسی : نقش اقلیم در تکامل، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت خاکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جذب سطحی عناصر سنگین سرب، کادمیم و مس روی چند خاک از رژیم های رطوبتی Udic ، Xeric و Aridic در استان گلستاندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
26دریافت فایل PDF مقالهاهمیت شناسایی کانیهای رسی خاک در برآورد بهینه مصرف کودهای پتاسهدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جذب سطحی آلاینده‌های فلزی سرب، کادمیم و مس در دو خاک شور و غیر شور در استان گلستاندومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
28دریافت فایل PDF مقالهنقش ماده آلی در ارتقاء سلامت خاک اکوسیستم های کشاورزی با پیشینه کاربری جنگلدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
29دریافت فایل PDF مقالهشناسایی کانیهای رسی غالب در چند خاک باخصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف در یک ردیف اقلیمی در استان گلستانچهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1385
30دریافت فایل PDF مقالهفرآیندهای بیولوژیکی تشکیل Histosols در دشت آسپاس استان فارسدومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلابهای صنعتیهمایش بین المللی ژئولیت ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهنقش سازند زمین شناسی و کاربری بر برخی از شاخص های کیفیت خاکهای جنگلی در حوضه شصت کلاته استان گلستاناولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
33دریافت فایل PDF مقالهپراکنش رادیونوکلئید سزیم- 137 در خاکهای جنگلی با سازندهای متفاوت و قابلیت استفاده از آن جهت مطالعات حفاظت خاک در حوضه شصت کلاته استان گلستاناولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل فرسایش ورسوبگذاری رودخانه ها؛ مطالعه موردی رودخانه های استان گلستاننخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
35دریافت فایل PDF مقالهاثرات آهک و درصد رس خاک بر پایداری خاکدانه در اراضی جنگل شصت کلاته استان گلستانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
36دریافت فایل PDF مقالهکاربرد منطق فازی درعلوم خاکهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان پتاسیم قابل استفاده گیاهان در خاکهای غرب استان گلستان به منظور رسیدن به کشاورزی و توسعه پایداردومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
38دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ویژگیهای زود یافت خاک برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای لسی استان گلستاندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
39دریافت فایل PDF مقالهسیر تکامل طبیعی خاکهای شور و سدیک در مطالعه موردی در استان گلستاندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
40دریافت فایل PDF مقالهمطالعات میکرومورفولوژیکی کانیهای گچی در خاکهای Aquisalids در استان گلستاندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
41دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکرومورفولوژیک منافذ و بررسی تاثیر آنها بر میزان پتاسیم قابل جذب گیاهانهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوسته های گلسنگی در کیفیت خاکهای لسی در منطقه آلاگل استان گلستانهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه خصوصیات و شاخص های کیفیت خاکهای مالی سولز در اراضی زراعی تناوبیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمّی توزیع اندازه حفرات خاک به روش آنالیز تصویر در افق مالیک خاکهای مالی سولز با کاربری های اراضی متفاوتاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
45دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدیریت مناب کربن آلی خاک درجهت کشاورزی پایداردرجهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان منطقه توشنششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات کربن آلی درموقعیت های مختلف شیب دراراضی لسی استان گلستان منطقه توشنششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیلخیزی حوزه آبخیز تولبنه از نظر جریان واریزهای، با استفاده از آزمایشهای مکانیک خاککنفرانس ملی مدیریت سیلاب1392
48دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی شاخصهای شیمیایی کیفیت خاک در یک ردیف اقلیمی در اراضی لسی استان گلستانهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
49دریافت فایل PDF مقالهطالعه تغییر اندازه ذرات خاک در یک ردیف اقلیمی در اراضی شیبدارلسی استان گلستانهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
50دریافت فایل PDF مقالهآزادسازی پتاسیم از کانی مسکوویت توسط باکتریهای حلکننده سیلیکا در شرایط آزمایشگاهیهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع پوشش گیاهی و تغییر کاربری بر پارامترهای کیفیت خاک در اراضی لسی شرق استان گلستان منطقه آق سویازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
52دریافت فایل PDF مقالهذخیره کربن و پارامترهای بیولوژیک کیفیت خاک متاثیر از تغییر کاربری و نوع پوشش گیاهی در اراضی لسی آق سو گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواد مادری بر ویژگی های میکرومورفولوژی خاک در منطقه آملیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تحول خاک و رابطه آن با فرم های مختلف آهن در رسوبات لس - پالئوسول جنوب گرگان (تپه صدا و سیما) استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
55دریافت فایل PDF مقالهشناسایی کانی های رسی موجود در رسوبات لس - پالئوسول منطقه ناهارخوران استان گلستان و کاربرد آن در بازسازی شرایط اقلیمی گذشتهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
56دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی ترکیب کانی شناسی رس آلفی سول های تشکیل شده در برخی از اراضی جنوب غربی استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کشت طولانی مدت بر کربن آلی، نیتروژن کل و نسبت C/N مالی سولزهای استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سطح ویژه خاک با حفظ و میزان کربن آلی خاک در استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی کانی شناسی و تکامل خاک های مالی سولز در استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژیکی رسوبات لسی و پالئوسول ها به منظور بررسی تغییرات اقلیم گذشته، مطالعه موردی: جنوب گرگان، استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی میکرومورفولوژیک تخلخل خاک بعنوان عامل احتمالی محدود کننده جذب پتاسیم در دو خاک انتخابی استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
62دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکرومورفولوژی تخلخل و میکروساختمان خاک های مالی سولز تحت تاثیر کاربری اراضی و تناوب کشتیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی پارامترهای کیفیت خاک تحت تاثیر کاربری های مختلف اراضری در خاک های مالی سولز استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
64دریافت فایل PDF مقالهسینتیک رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی با استفاد هاز اسید اگزالیک رقیق در برخی از خاک های زراعی استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک ها متأثر از توپوگرافی و عمق آب زیرزمینیهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلهای مبتنی برکریجینگ جهانی زمین آماردربرآورد توزیع مکانی بارش برای رازیانه Foeniculumvulgare mill دراستانهای خراسان شمالی رضوی و جنوبیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
67دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دماهای پایه، بهینه و بیشینه بذر رازیانه (Foeniculum vulgare mill)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
68دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل نیمه توزیعی SWAT در شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
69دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد شبکه های عصبیRBF و MLP در برآورد شاخص بافتخاکاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد شبکه عصبی MLP در پیش بینی خصوصیات فیزیکی خاکاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
71دریافت فایل PDF مقالهاثر منبع تامین پتاسیم بر تولید ماده خشک و سطح برگ ژنوتیپ های مختلف پنبهپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
72دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از داده های پهباد در مطالعات نقشه برداری رقومی خاک آینده صحت، پوشش و اثرات آن در تهیه نقشه ژیومرفولوژیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
73دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک های زیر کشت توتون شمال ایرانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی افزودن رسوب لایروبی شده سد وشمگیر بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
75دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکرومورفولوژی خاک های لسی جنگلی در یک شیب اقلیمی در شمال ایرانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
76دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوسته های بیولوژیکی گلسنگی بر افزایش غلظت کربوهیدرات و پایداری خاکدانه های خاک های لسیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
77دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی رسی پالیوسول های لسی اوایل پلیستوسن و مقایسه آن با خاک های لسی مدرنپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
78دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه پراکنش لیتولوژی های مختلف به روش حداکثر احتمال در فلات لسی گلستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
79دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و تهیه نقشه پراکنش واحدهای مختلف مواد مادری به روش ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در فلات لسی گلستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
80دریافت فایل PDF مقالهژیوشیمی عناصر کمیاب در خاک های تشکیل شده از مواد مادری منتخب در حوضه رسوبی کپه داغ (مطالعه موردی: ناودیس شیخ)پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش های خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر تخلخل خاک در تناوب گندم - ذرتاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
82دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تاثیر روش های خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات فیزیکی خاکهمایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین1397
83دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر بنتونیت بر میزان رواناب حاصله از یک خاک لسی با استفاده از شبیه ساز بارانششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رس بنتونیت بر میزان رسوب زایی یک خاک لسی با استفاده از شبیه ساز بارانششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
85دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی خاکهای دشت سیلابی در پهنه شهری آق قلا و رهیافتهای زیست محیطی آن، رخداد سیل فروردین 1398نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر1398
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زئولیت بر میزان رسوبزایی یک خاک لسی با استفاده از شبیه ساز بارانچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
87دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر زئولیت بر میزان رواناب حاصله از یک خاک لسی با استفاده از شبیه ساز بارانچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
88دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- تغییر اندازه ذرات توالی لس خاک های قدیمی متاثر از تغییرات اقلیمی اواخر پلیستوسن در منطقه سعدآباد گرگان، ایرانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
89دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- استفاده از داده های پهپاد در نقشه برداری رقومی خاک مناطق با محدودیت دادهشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
90دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- مطالعه خاکشناسی پارینه یک خاک قدیمی در منطقه حر م ک، شرق ایرانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
91دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطح ویژه برپتاسیم تبادلی و قابل استفاده خاکهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388

فرهاد خرمالی Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهپراکنش و ویژگی های رسوبات لسی منطقه سرخسفصلنامه آب و خاک1393
2دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر کاربری اراضی بر شکل های فسفر معدنی در خاک های لسی منطقه توشن استان گلستانفصلنامه آب و خاک1394
3دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین ویژگی های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم هایمختلف رطوبتی در استان گلستانفصلنامه آب و خاک1394
4دریافت فایل PDF مقالهبازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی دررسوبات لسی شمال شرق ایرانفصلنامه آب و خاک1395
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص فرسایش پذیری خاک در اراضی لسی حوزه آبخیز کچیک استان گلستانفصلنامه آب و خاک1395
6دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی رس و تکامل خاک ها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندرانفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1397
7دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از رادیونوکلوئید سزیم-137 در تخمین فرسایش خاک های حوزه آبخیز شصت-کلاته استان گلستانفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1397
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح باکتری حل کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه ایفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1396
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات برخی شاخص های فیزیکی کیفیت خاک های لسی در امتداد یک ترانسکت اقلیمی استان گلستانفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1394
10دریافت فایل PDF مقالهشکل های مختلف پتاسیم خاک های مناطق توتون کاری شمال کشورپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خاک شناسی پارینه در توالی های لس-خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایرانپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اقلیم های متفاوت بر تغییر شاخص های فرسایش پذیری خاک های لسی در استان گلستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
13دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی رقومی واحدهای خاک با استفاده از مدل درختان تصمیم گیری تصادفی در استان گلستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
14دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی الگوی نقطه ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
15دریافت فایل PDF مقالهاثر اصلاح کننده های آلی و معدنی و زمان خواباندن بر شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی آلودهنشریه پژوهش های خاک1398
16دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ضخامت لایه سطحی خاک به کمک ویژگی های پستی و بلندی زمین نما در منطقه ریمله استان لرستاننشریه پژوهش های خاک1398
17دریافت فایل PDF مقالهویژگی های ژئوشیمیایی خاک های لسی جنگلی در یک ردیف بارندگی در شمال ایرانفصلنامه کواترنری ایران1397
18دریافت فایل PDF مقالهنقشه پراکنش واحدهای مختلف مواد مادری در فلات لسی شرق استان گلستان با استفاده از تکنیک سنجش ازدور (منطقه مطالعاتی: آق بند)فصلنامه کواترنری ایران1397
19دریافت فایل PDF مقالهبازسازی تغییرات اقلیم کواترنری پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی لس های سعدآباد گرگانفصلنامه کواترنری ایران1398
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوسته های زیستی گلسنگی بر ویژگی های خاک های مشتق شده از رسوبات شنی اوایل هولوسنفصلنامه کواترنری ایران1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
22دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به کمک آنالیز مولفه های اصلی و تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی در منطقه آپایپولی ، ایالت آندراپرادش هند)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
23دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی رابطه عمق خاک و ویژگی های پستی و بلندی زمین نما به منظور پیش بینی عمق خاک در زیر حوضه ریمله استان لرستاننشریه پژوهش های خاک1396
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستانفصلنامه علوم آب و خاک1386
25دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک سطحی به کمک آنالیز مولفه های اصلی و تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی در منطقه آپایپولی ، ایالت آندراپرادش هند)فصلنامه علوم آب و خاک1387
26دریافت فایل PDF مقالهمیکرومورفولوژی تحول خاک در کاربری های مختلف در اراضی لسی منطقه آق سو، استان گلستانفصلنامه علوم آب و خاک1390
27دریافت فایل PDF مقالهپیدایش و میکرومورفولوژی تحول گچ در خاک های لسی شمال ایرانفصلنامه علوم آب و خاک1389
28دریافت فایل PDF مقالهنقش پوشش گلسنگ در حفاظت خاک های لسی شمال استان گلستان از دیدگاه فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژیکیفصلنامه علوم آب و خاک1390
29دریافت فایل PDF مقالهسرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک و اجزای آن در تعدادی ازخاک های استان گلستانفصلنامه علوم آب و خاک1391
30دریافت فایل PDF مقالهشواهد پدوژنیک و میکرومورفولوژیک تخریب اراضی جنگل تراشی شده لسی در شرق استان گلستانفصلنامه علوم آب و خاک1391
31دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کانی شناسی رس و نیز میکرومورفولوژی حفرات خاک های غرب استان گلستان و نقش آنها در درجه فراهمی پتاسیمفصلنامه علوم آب و خاک1391
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد اصلاح کننده های آلی و معدنی بر زیست فراهمی سرب و کادمیوم در خاک های آهکیفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1399
33دریافت فایل PDF مقالهمعرفی نقشه‌برداری رقومی خاکدو فصلنامه مدیریت اراضی1395
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر کاربرد کانی فلوگوپیت در بستر رشد شنی بر عملکرد و جذب پتاسیم گیاه جو تحت تنش خشکیفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1399
create: 9 October 2019 - view 1713
Support