آقای دکتر Ehsan Kamrani

Dr. Ehsan Kamrani

استاد شیلات مدیریت ذخایر آبزیان آنالیز صید-تولید و بهره برداری دانشگاه هرمزگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (468749)

58
98
13
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs