فصلنامه ادب عربی

Journal of Arabic Literature

فصلنامه ادب عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه ای علمی است که در سال، حداکثر در چهار شماره منتشر می‌شود. این نشریه بر اساس نامه شماره ۵۵۸۹۸/۱۱/۳ مورخ ۱۳۹۰.۴.۲۱ کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب درجه علمی شده است. ادب عربی به منظور ارتقای سطح پژوهش­های حوزه ادب عربی به وجود آمده و مقالاتی را به فارسی و عربی جهت توسعه و ژرفابخشی به پژوهش­‌های ادبیات عربی در ایران فعالیت می‌کند.  این نشریه همگام با پژوهش‌های این حوزه در جای‌جای جهان عرب و جهان، مقالات، تحقیقات و پژوهش‌های جدید در حوزه ادب عربی را مورد اهتمام قرار می‌دهد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات